Problém podnapitej mládeže v okolí svojich domov má v Banskej Bystrici viacero ľudí. Ide najmä o prípady, kedy mládež svojim správaním poškodzuje majetok.

strazovska ulica bb“Obyvatelia na Strážovskej 6 sú nútení neustále volať na Mestskú políciu, dokonca už aj štátnu políciu vo veci schádzania sa mladistvých, za ich vchodom, ktorí tam fajčia a pijú alkohol, robia hluk a poškodzujú cudzí majetok, dokonca už liezli aj po hromozvode, čím poškodili len prednedávnom zateplenú fasádu,” sťažoval sa prostredníctvom nedávnej interpelácie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanec mestského zastupiteľstva Andrej Refka (SMER-SD).

Podľa zistení Mestskej polície ale problém nie je natoľko pálčivý. Na interpeláciu poslanca reagoval náčelník MsP Miroslav Bálint: “Podľa informácií službukonajúcich príslušníkov MsP poväčšine takúto vec oznamuje len jeden obyvateľ, ktorému vadí, že sa tam nachádzajú osoby. Po viacerých výjazdoch na uvedené miesto nebol potvrdený oznam o páchaní priestupkov a pití alkoholu z uvedeného miesta.”

To ale neznamená, že mestskí policajti sa s problémami podguráženej mládeže nestretávajú: “Ak je na mieste zistené napríklad požívanie alkoholu mladistvými alebo znečistenie verejného priestranstva alebo zistené páchanie iného porušenia zákona, MsP to rieši,” dodáva Bálint. Mestská polícia sa rovnako zaoberá oblasťami Urpína a pamätníka SNP, kde by mladiství vo večerných hodinách mohli narúšať pamiatku pietneho miesta.