Sedemdesiat rokov uplynulo od tragických udalostí v Kremničke, ktorá sa do slovenskej národnej histórie vpísala veľkými a smutnými písmenami. Za tragických okolností tu zahynulo násilnou smrťou 747 obetí.

kremnicka3Pri príležitosti 70. výročia tejto udalosti sa v areáli pomníka v Kremničke uskutočnila pietna spomienka, ktorej organizátorom bol už tradične Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici.

V  Kremničke bolo v roku 1944 počas fašistických represálií zavraždených 747 osôb. Svoj hrob tu našlo približne 400 rasovo prenasledovaných občanov židovského pôvodu. Na pamiatku všetkých obetí tragédie obrovských rozmerov bol v roku 1949 na tomto mieste postavený pomník, ktorého odkaz je umocnený aj veršami Andreja Plávku: “Tu mĺkvo strážime rok slávny meruštvrtý / odkazom dýchame krvavou touto pôdou. / Nech skúva dejiny výkričník našej smrti / bolestne slávna je púť naša za slobodou.”