V súvislosti s eliminovaním šírenia nového koronavírusu na Slovensku, prijali opatrenia nielen kraj, ale aj vysoké školy a univerzity. Prezenčnú výučbu rušia takmer všetky fakulty.

Krízový štáb Banskobystrického samosprávneho kraja vydal v pondelok opatrenia, ktoré by mali zamedziť alebo aspoň spomaliť rýchle šírenie nového koronavírusu.  Župa upozornila, že v prípade potvrdenia prvého prípadu koronavírusu v kraji,  nariadi zatvorenie všetkých stredných škôl v jej pôsobnosti. V pondelok zatvorila kultúrne inštitúcie, teda všetky divadlá, galérie, knižnice, múzeá a osvetové strediská, ktoré sú v pôsobnosti BBSK. Zrušené sú aj všetky podujatia.

UMB prerušuje výučbu, študenti by mali opustiť aj internáty

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prerušil prezenčnú formu výučby na všetkých stupňoch štúdia od pondelka 9. marca do 22. marca. Môže ju predĺžiť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Zrušil aj stránkové hodiny na študijných oddeleniach, študentom odporúča komunikovať s oddeleniami a s vyučujúcimi elektronicky. Pre zamestnancov univerzity platí bežný pracovný režim.

„Žiadame študentov univerzity, aby počas prerušenia výučby opustili študentské domovy (s výnimkou zahraničných študentov). V prípade, že bude zaznamenaný výskyt ochorenia COVID-19 v študentskom domove, študenti sa budú musieť podrobiť karanténnemu režimu,“ píše UMB na svojom webe. Univerzita zrušila aj všetky plánované akcie a podujatia.

Výučbu ruší Akadémia umení aj SZU

Od pondelka 9. marca do 21. marca prerušila výučbu aj Slovenská zdravotnícka univerzita v Banskej Bystrici. Zároveň sa rušia zasadnutia vedeckých rád, akademických senátov a všetkých hromadných podujatí .Univerzita zrušila aj všetky zahraničné služobné cesty až do odvolania. Postupne zatvára svoje fakulty aj Akadémia umení.

Študenti zatvorených škôl by nemali tráviť čas na verejnosti

V súvislosti s koronavírusom platí celoplošný zákaz návštev vo všetkých nemocniciach. Rovnako sú návštevy zakázané v domovoch sociálnych služieb. Ak si to vyžiada epidemiologická situácia, nie je vylúčené, že kraj nezatvorí aj základné a materské školy. Cieľom je eliminovať hrozbu šírenia koronavírusu, preto hygienici odporúčajú, aby aj študenti, ktorí prichádzajú domov do Banskej Bystrice zo zatvorených skôr v inom kraji, ostali doma a netrávili čas v nákupných centrách alebo na miestach so zvýšeným počtom ľudí.