Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a  Kariérne centrum UMB organizuje pod záštitou rektora Vladimíra Hiadlovského veľtrh pracovných príležitostí a kariérového poradenstva – 10. ročník Univerzitného dňa kariéry (UDK UMB).

Cieľom Univerzitného dňa kariéry je podporovať komunikáciu a spoluprácu študentov a absolventov UMB v Banskej Bystrici s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania práce, stáže, brigády, praxe alebo spolupráce na záverečných prácach.

UDK UMB sa uskutoční v utorok, 7. marca v priestoroch Slávnostnej auly na Ekonomickej fakulte UMB od 9.00 h do 14.00 h, kde sa predstaví 20 vystavovateľov pôsobiacich v rôznych sférach a ponúkajúcich pracovné pozície na domácom a zahraničnom trhu. Súčasťou UDK UMB budú aj  workshopy a tombola.

Hlavným partnerom podujatia je spoločnosť Ernst & Young, s. r. o., ktorá okrem ponuky pracovných pozícií v ich spoločnosti poradí študentom a budúcim absolventom, ako zahviezdiť na výberovom konaní a uspieť. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici okrem poskytovania kvalitnej teoretickej prípravy hľadá aj takéto príležitosti a možnosti získavania  relevantných informácií s cieľom napomôcť svojim študentom úspešne sa uplatniť na trhu práce.

Veríme, že toto podujatie nadviaže na úspešné podujatia z predošlých rokov a podnieti  študentov na základe priameho kontaktu a získaných informácií lepšie sa orientovať na súčasnom trhu práce.

PROGRAM WORKSHOPOV

  • 9.30 – 9. 55   Kronovision s. r. o. – Spoznaj svet ako Kronospan interný audítor
  • 10. 05 – 10.30  Arval Slovakia s.r.o. – LinkedIn a jeho používanie v praxi
  • 10.40 -11. 05 VÚB, a. s. – Vaša budúcnosť „Všetko čo je možné“ s nami
  • 11.15 – 12.00  Ernst & Young, s. r. o. – Tipy a triky – Ako zahviezdiť na výberovom rozhovore a získať job snov
  • 12.05 – 12.30   PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o – Deň v práci audítora: Mýty a fakt
  • 12.35 -13. 00  Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o. – Ako si vybrať prácu? Peniaze, predpoklady, vášeň a zmysel

Ďalšie informácie nájde na webovej stránke Univerzity Mateja Bela.