O pár dní začína 11. ročník Univerzitnej noci literatúry, ktorý bude opäť šíriť povedomie o najnovšej kvalitnej pôvodnej i prekladovej literárnej tvorbe pre dospelých, mládež i deti. Čakajú nás skvelé knihy, jedineční čítajúci, nový priestor, ale rovnako silný zážitok a pulzujúca atmosféra.

Kým sa brány tohtoročnej Univerzitnej noci literatúry otvoria, a kým niekoľko výnimočných osobností prečíta niekoľko výnimočných literárnych ukážok, porozprávame sa s členmi organizačného tímu o tom, čo je náplňou dobrovoľníkov, v čom je tento ročník iný a kde sa Univerzitná noc literatúry bude odohrávať.

Dobrovoľníci Univerzitnej noci literatúry

Adriana Pešková je v organizačnom tíme najdlhšie, preto je na mieste otázka, či je pre ňu každý ročník iný alebo je to už rutina?

V istom zmysle je to rutina. Človek do toho po pár rokoch tak trochu vhupne, no na druhej strane je každý rok iný vďaka novým ľuďom. Učíme sa pracovať s rôznym zložením tímu, ale zároveň sa mení aj naša pozícia. Kedysi som sa učila ja, teraz vlastne učím iných.

Je problém zohnať dobrovoľníkov? A ak by sa niekto chcel zapojiť, ako na to?

Je to možno prekvapivé, ale toto vlastne problém nikdy nebol. Dobrovoľníci sa vždy hlásia a vždy sa na Univerzitnú noc literatúry tešia. Ak by sa teda chcel niekto ako dobrovoľník pridať, stačí kontaktovať buď doktorky na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy alebo niekoho z organizačného tímu. Prípadne nám stačí napísať cez sociálne siete.

Čo je náplňou dobrovoľníčenia na Univerzitnej noci literatúry?

Dobrovoľník a dobrovoľníčka, keďže sme tam ako dievčatá pre všetko a máme hlavne dobrovoľníčky, musia napríklad dávať pozor na to, aby dokonale poznali trasu a miesta, kde sa číta. Aby dokázali ľuďom pomôcť zorientovať sa v priestore. Zároveň musia dbať na to, aby mali naši čítajúci a čítajúce všetko, čo si len budú želať. Aby bolo o nich postarané a zároveň sú tam aj na to, aby nám pomohli realizovať to, čo je v pozadí a čo nikto nemá vidieť.

Výnimočný ročník

Nováčikom na Univerzitnej noci literatúry je Angelika Šusteková. Zaujímalo nás, ako jej napadlo, prihlásiť sa do organizačného tímu.

Pre mňa bolo úplne jasné, prečo som sa prihlásila. Milujem literatúru. Sprevádza ma celým životom a otvára mi brány do nekonečných svetov myšlienok a pocitov. A nielen tých vlastných, ale aj tých od autora, ktorý literatúru vydáva alebo píše. Takže moja láska k literatúre na fakulte rozkvitla natoľko, až som sa na Univerzitnú noc literatúry prihlásila.

Čím bude tento ročník výnimočný pre Angeliku a čím pre ostatných?

Tento ročník bude pre mňa naozaj výnimočný. Zaujímam sa o aktuálnu situáciu doma aj vo svete, a práve literárnym podujatím chceme na situáciu nezávislosti umenia a kultúry poukázať. Ako mladého človeka sa ma to bytostne týka, preto sa hlavnú myšlienku podujatia budeme snažiť dostať medzi všetkých zúčastnených. A čím bude výnimočný pre ostatných? Určite aj priestormi, ktoré budú nové. Ocitneme sa totižto na pôde Ekonomickej fakulty. Budovy, ktorá má 110 ročnú históriu, čo je úplne úžasné a skutočne to k našej myšlienke pasuje.

Inšpirovaní ukážkami z kníh

Príjemným mužským osviežení je v tíme Ján Kovalčík, ktorý študuje angličtinu a filozofiu, ale aj slovenskú literatúru má veľmi rád. V minulom ročníku Univerzitnej noci literatúry ho zaujala kniha Špina. Má tento rok medzi knihami favoritku, ktorú si určite po skončení podujatia prečíta?

Podľa ukážok je tu určite minimálne jedna kniha, ktorá by mohla zapadnúť do mojich záujmov a koníčkov, ktorým sa venujem. Je to kniha Čo bolo červené od Enrica Ippolita.

Je pravdepodobné, že práve vďaka čítaným ukážkam z kníh, môže niektorá návštevníkov Univerzitnej noci literatúry osloviť natoľko, že po nej neskôr siahnu a prečítajú si ju?

V čítaných ukážkach je výber toho najlepšieho, čo za posledné obdobie vyšlo. Ukážkami z kníh sa čitateľovi, respektíve poslucháčovi, daná kniha priblíži a dozvie sa z nich viac ako z informácií napísaných na obale. Takže určite. Je veľmi pravdepodobné, že knihy návštevníkov podujatia zaujmú a chytia za srdce.

Kedy, kde, ako?

Júlia Počuchová nie je v organizačnom tíme po prvýkrát, a preto asi najlepšie dokáže priblížiť základné informácie ohľadom samotného dňa, kedy sa Univerzitná noc literatúry bude konať.

Ako každý rok tak aj tento je 7 stanovíšť, 7 kníh a 7 čítajúcich. Snažili sme sa vytvoriť vekovú aj rodovú rovnosť a do čítania sme zapojili staršie aj mladšie ročníky. A aby z toho nebolo čisto ženské podujatie, keďže v organizačnom aj dobrovoľníckom tíme ženy prevládajú, medzi čítajúcimi máme aj dostatok mužov.

Kedy a o koľkej sa 11. ročník Univerzitnej noci literatúry začína?

Začíname v utorok 9. apríla o 17.00 h. Ale pozor. Je tu už spomínaná zmena. Tento ročník sa uskutoční v priestoroch Ekonomickej fakulty. Čítania trvajú 15 minút a po nich vždy nasleduje 15 minútová prestávka. Posledné čítanie začína o 20.00 h. Potom je už na rade tombola, kde ceny vyhlasujú naši čítajúci.

Umenie pre umenie

K organizačnému tímu Univerzitnej noci literatúry neodmysliteľne patria aj tútorky projektu Martina Kubealaková a Zuzana Bariaková, ktoré nám porozprávali o hlavnej myšlienke 11. ročníka obľúbeného podujatia.

Umenie pre umenie by sme nemali vnímať ako samoúčelné či hanlivé označenie, práve naopak, ako termín, ktorý očisťuje umelcov a umelkyne od spoločenských očakávaní a umožňuje im sústrediť sa na samotnú podstatu umenia, teda na umelecké, estetické vyjadrenie, či už prostredníctvom sochy, maľby, fotografie, hudby… alebo aj literárneho textu. Práve preto je potrebné poukázať aj na to, že takýmto umelcom či umelkyňou nemôže byť každý, ale spájajú sa tu dva dôležité predpoklady, a to vzdelanie a talent. Práve nadčasovosť umožňuje umeniu neuzatvárať sa do seba, ale smeruje ho priamo k ľudskému životu. Umenie, vzdelávanie, talent – to všetko je slobodný prejav človeka, to všetko je život. A tak Univerzitná noc literatúry 2024 chce vzdať hold všetkým umelcom a umelkyniam a chce ich povzbudiť v slobodnej tvorbe a sebavyjadrení.

Kvalitné umenie totiž nielen obohacuje život v súlade s jeho estetickou funkciou, ale môže nám ukázať svet v jeho pestrosti, kráse i škaredosti, príjemnosti i nepríjemnosti, v jeho inšpiratívnosti, malo by nás nútiť zamyslieť sa, prehodnotiť, najmä nás kultivovať ako ľudí – v súlade s jeho spoločenskou zodpovednosťou. Aby sme boli schopní a ochotní akceptovať rôznorodosť, aby sme boli ľudskí, tolerantní. A taktiež, mali by sme aj vďaka skultúrneniu umením a vzdelaním spozornieť, ak chce niekto ohroziť základné hodnoty demokratickej spoločnosti, ak niekto šíri nenávisť. 11. ročník Univerzitnej noci literatúry sa hlási k týmto hodnotám a tomu zodpovedá aj výber miesta, literárnych ukážok a čítajúcich.

Výberom kníh už tradične podporujeme menšie slovenské vydavateľstvá s dušou a názorom. Od začiatku je to jedna zo základných ideí podujatia, približovať verejnosti kvalitnú literatúru vydávanú u nás doma. V apríli sa môžete tešiť na zaujímavé tituly z vydavateľstiev Inaque, Literárna bašta, PRO a Tatran. Najmä pokiaľ ide o osobnosti, Slovensko a tiež Banskobystrický kraj je, našťastie, bohatý a prajný na aktívnych, nadaných, mysliacich a kultúrne otvorených ľudí, formát podujatia nám však nedovolil osloviť všetkých. Organizačný tím napriek tomu verí, že sa mu podarilo obsiahnuť umeleckú pestrosť aj artivizmus. O koho hlasy konkrétne ide vám však prezradíme neskôr.

Sledujte FB stránku Univerzitnej noci literatúry, kde sa postupne dozviete mená čítajúcich a knižné tituly, z ktorých sa bude čítať. Je sa určite na čo tešiť.