Banskobystrická Škola u Filipa bude od budúceho školského roka sídliť v nových priestoroch v areáli Univerzity Mateja Bela na Ružovej ulici. Žiaci tejto súkromnej základnej školy pomôžu v rámci Envirotýždňa vytvoriť a zrealizovať predstavu o svojej novej školskej budove a jej okolí.

Pedagogicka_fakultaBanskobystrická základná škola Škola u Filipa je zaradená do siete škôl od roku 2003, navštevuje ju 180 žiakov v deviatich ročníkoch. V meste pôsobí trinásty rok. Desať rokov škola sídlila na Bakossovej ulici, tu však bude svoje ďalšie zámery realizovať mesto Banská Bystrica.

Škola u Filipa preto už dlhšie hľadala nové priestory pre svoju činnosť, ktoré by poskytovali stabilitu a umožňovali dlhodobý rozvoj školy. Odozvu a podporu našla škola na pôde UMB a jej Pedagogickej fakulty, čo obe organizácie potvrdili podpisom zmluvy o dlhodobej spolupráci. Škola u Filipa zaháji nový školský rok 2016/2017 v samostatnej budove priamo v areáli PdF UMB na Ružovej ulici č. 14. Zároveň pôsobenie základnej školy v areáli Pedagogickej fakulty umožní úzku spoluprácu v prospech vzdelávania detí aj študentov a vedecko-výskumnej práce fakulty. Budúci učitelia, študenti Pedagogickej fakulty budú mať možnosť vykonávať absolventskú prax v Škole u Filipa, ktorá bude sídliť v tesnej blízkosti.

Príprava nových priestorov je teraz pre Školu u Filipa jednou z priorít. Žiaci sa v rámci Envirotýždňa a jeho kampane za bezpečnejšie, krajšie a ekologickejšie prostredie budú podieľať na plánovaní a realizácii ich vlastných nových priestorov, v ktorých sa budú cítiť dobre a bezpečne. Potreby a predstavy detí pomôžu dotvoriť priestor a zabezpečia, aby sa pri realizácii nezabudlo na zakompovanie oblastí ako sú napríklad zeleň a ochrana prírody (napríklad rastliny ako súčasť dekorácie, pestovanie v interiéri a exteriéri, rešpektovanie živého prostredia, ktoré tam už je…), odpady (recyklácia, minimalizácia, netradičné nápady a námety pri dizajnovaní prostredia), bezpečnosť (projekt Maxiparticipácia) atď.

Cieľom projektu nie je obsiahnuť konečnú podobu realizácie, ale práve naopak,  cieľom je vyvolať diskusiu a vzbudiť záujem detí a rodičov, zároveň poskytnúť prvotné predstavy o zmenách. Jedným z prvým krokov žiakov v rámci kampane bude exkurzia v areáli UMB. Na Ružovej ulici budú mať deti za úlohu si prejsť budúce priestory školy a budú mať možnosť navrhnúť ako sa dá priestor dotvoriť, zmeniť. Exkurzia detí v nových priestoroch sa uskutoční v pondelok 18. apríla a v utorok 19. apríla.