Univerzita Mateja Bela ďakuje všetkým, ktorí v stredu 13. decembra 2017 podporili iniciatívu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  a kúpou Univerzitného punču prispeli na pomoc deťom a ich rodinám prostredníctvom nadácie Svetielka nádeje.

Vďaka štedrým prispievateľom sa podarilo vyzbierať sumu vo výške  4 107 eur, ktorú v najbližších dňoch odovzdáme zakladateľovi občianskeho združenia Svetielko nádeje – centrum pomoci detskej onkológie a zástupcovi prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici Pavlovi Bicianovi.

„Moje poďakovanie patrí organizátorom tejto ušľachtilej akcie, všetkým predajným tímom našich súčastí, no najmä všetkým dobrým ľuďom, ktorí svojím významným dielom prispeli k celkovej podpore UMB Svetielku nádeje. Som presvedčený, že spoločne štartujeme silnú tradíciu charitatívnych podujatí pod hlavičkou UMB,“ uviedol rektor UMB Vladimír Hiadlovský.