Univerzita Mateja Bela slávnostným ceremoniálom v aule Beliana v utorok 3. októbra o 10-tej hodine za účasti významných domácich i zahraničných hostí otvorí nový akademický rok a pripomenie si 25. výročie svojho vzniku.

Vysokoškolské vzdelávanie má v Banskej Bystrici vyše šesťdesiatročnú tradíciu. Vyššia pedagogická škola, predchodkyňa dnešnej Pedagogickej fakulty, vzdeláva budúcich učiteľov už od roku 1954.

V roku 1973 bolo v Banskej Bystrici zriadené detašované pracovisko Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, z ktorého v roku 1977 vznikla Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu. Ďalšie štyri z dnešných šiestich fakúlt vznikli v deväťdesiatych rokoch. Meno slávneho slovenského polyhistora banskobystrická univerzita nesie od roku 1992.

Pri príležitosti 25. výročia rektor UMB Vladimír Hiadlovský udelí ocenenia vybraným pedagógom a vedeckovýskumným pracovníkom univerzity. Po skončení otváracieho aktu slávnostne odhalí bustu Mateja Bela, ktorá bude umiestnená v areáli Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied.