Banská Bystrica ako držiteľka titulu Európske mesto športu 2017 vytvorí Banskobystričanom už čoskoro podmienky pre ďalšiu športovú aktivitu. V parku pod Pamätníkom SNP pribudne pre všetkých korčuliarov takmer pol kilometrová in-line korčuliarska dráha.

korculiarska-drahaZároveň sa zrekonštruuje existujúci chodník, ktorý bol dlhodobo v zanedbanom stave. Hoci si niektoré stavebné práce vyžadujú špeciálne technologické postupy a najmä priaznivé počasie, dráha by mala byť realitou do konca tohto roka.

S prípravnými prácami sa začalo už minulý týždeň. Podľa primátora Jána Noska sa takouto lokalitou môže pochváliť máloktoré mesto. „Som rád, že sme sa takmer po roku a pol dostali od myšlienky vybudovať korčuliarsku dráhu k jej realizácii. Celá investícia je vo výške približne 283 000 eur, na čo prispela aj vláda SR. V parku okrem dráhy pribudnú lavičky, odpadkové koše, verejné osvetlenie, zrekonštruovaný chodník. Verím, že Banskobystričania si projekt osvoja. V roku 2017, keď bude Banská Bystrica Európskym mestom športu, dostanú darček, ktorý budú môcť naplno využiť,“ hovorí primátor.

Projekt vytvára podmienky pre korčuliarov, chodcov, ale i cyklistov. V juhozápadnej časti sa chodník pre peších odkloní k detskému ihrisku a vonkajšiemu fitnes priestoru, čím sa zabráni akémukoľvek výrubu stromov.

„Korčuliarska dráha s trojmetrovou šírkou je vedená popri vnútornom okruhu existujúceho chodníka. Projekt počíta s odstránením stredového chodníka, čím predídeme vzniku kolíznych situácií korčuliarov a chodcov. V severnej časti sme pristúpili k rozšíreniu pôvodného chodníka o jeden meter, kde je navrhovaný aj úsek cyklotrasy,“ dopĺňa projektant Martin Galčík.

Park bolo potrebné z dôvodu stavebných prác uzavrieť. Prejazd pre peších z Kapitulskej ulice na Námestie slobody bude možný po schodoch pod Pamätníkom SNP, popri budove Katastrálneho odboru Okresného úradu a po ulici Československej armády. Budúcoročnú sezónu budú môcť športovci odštartovať už na novej korčuliarskej dráhe.