Janka Slaná sa už roky v Banskej Bystrici podieľa na dobrovoľníckych aktivitách v meste. Aj napriek strojárskemu vzdelaniu však vždy inklinovala k umeniu. A tak si splnila sen a na Univerzite tretieho veku začala maľovať. Jej obrazy teraz približuje výstava na Fončorde.

Obrazy, ktoré Janka Slaná namaľovala, si aktuálne môžete pozrieť na Fončorde v pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Jilemnického ulici. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v utorok, 6. októbra a potrvá od 25. novembra 2020.

Olej, akryl či koláže. Aj tieto techniky využíva vo svojej tvorbe Janka Slaná. Venuje sa najmä abstraktnému umeniu, pričom charakteristickými črtami jej umeleckých diel sú najmä farebnosť a harmónia. Svoje maliarske schopnosti si zdokonalila počas pôsobenia na Univerzite tretieho veku v odbore Kresba a maľba na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia spoznala nadšených umelcov, s ktorými začali organizovať aj spoločné výstavy.

Janka Slaná je členkou OZ Ateliér 3G v Banskej Bystrici, kde pôsobia výtvarníci troch generácií, ale aj Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov v Bratislave. Má už mnohé skúsenosti s kolektívnymi, ale aj autorskými výstavami. Okrem toho sa venuje dobrovoľníctvu, zúčastňuje sa na organizovaní Dňa narcisov, je predsedníčkou tunajšieho spolku Živena a vedie OZ Aktívny senior Regionálneho centra Banská Bystrica.