Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v uplynulých dňoch začala s rekonštrukciou svojho atletického štadióna pod internátmi na Tajovského ulici. Areál bol dlhodobo využívaný aj verejnosťou, zvlášť po rekonštrukcii Štadióna SNP na Štiavničkách patriacich VŠC Dukla, ktoré boli v minulosti tiež dostupné verejnosti bez obmedzení.

Do júla budúceho roka by sa mal v športovom areáli UMB pod Tajovského ulicou preinvestovať viac než milión eur. Výsledkom má byť zrekonštruovaný atletický štadión podľa manuálov Svetovej atletiky s patričnou certifikáciou. „Všetko tak, aby areál mohol výhľadovo dlhodobo slúžiť pre kvalitnú pravidelnú výučbu telovýchovy, tréningy športových oddielov a pre príležitostné súťaže aj na vysokej výkonnostnej úrovni,“ priblížila pre BBonline.sk Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie UMB.

Stavebné práce budú pozostávať z rekonštrukcie 400 m bežeckej dráhy s umelým športovým povrchom s ôsmimi dráhami, bežeckými dráhami na 100 m a 110 m a sektormi pre športové disciplíny – skok o tyči, hod oštepom, hod diskom a kladivom, vrh guľou, skok do diaľky a trojskok a skok do výšky. V strede atletického oválu bude zatrávnená futbalová plocha o rozmeroch 100 x 59 m s postrannými pásmi a bránami. V rámci štadióna bude aj vodná priekopa pre prekážkový beh.

Po rekonštrukcii, ktorá bude na základe výsledku verejnej súťaže stáť 1 053 791,30 Eur s DPH a financovaná je prevažne z vlastných zdrojov UMB a Slovenského atletického zväzu, má byť celý areál oplotený. Aj napriek tomu by však nemal slúžiť len študentom UMB.

„Štadión bude slúžiť pre kvalitnú pravidelnú výučbu Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB, tréningy športových oddielov a pre príležitostné súťaže, akcii EYOF 2022 a aj potrebám okolitých škôl, mládeži a širokej banskobystrickej verejnosti,“ doplnila Straková.