Ulica Janka Kráľa je jednou z mála ulíc v našom meste, ktorej tvar kopíruje vodný tok. Blízko je z nej do centra, parku, i na akademickú pôdu tunajšej univerzity. Patrí zároveň medzi najdôležitejšie dopravné tepny v meste.

Ulica Janka Kráľa sa nachádza v centre Banskej Bystrice, tiahne sa od Štadlerovho nábrežia popri Mestskom (Leninovom) parku až po Strieborné námestie, kde na ňu nadväzuje Tajovského ulica. Celú jej dĺžku ju lemuje riečka Bystrica, ktorý je pravostranným prítokom Hrona. Je tu tiež menšie nákupné centrum, viacero kaviarní, nové bytové komplexy, kancelárske budovy či niekoľko rodinných domov. Pomenovaná je po básnikovi Jankovi Kráľovi.

Janko Kráľ, často označovaný ako básnik-búrlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. Prvé verše začal písať už počas štúdií na bratislavskom lýceu. Spočiatku písal v češtine, neskôr začal používať spisovnú slovenčinu a patril k jedným z prvých básnikov, ktorí používali Štúrovu slovenčinu, prvá báseň v Štúrovej slovenčine – Duma bratislavská je práve od Janka Kráľa. Štúr ho označil za najtalentovanejšieho básnika vôbec. Postupne začal písať epické básne s historickou tematikou, začal však nadväzovať aj na ľudovú slovesnosť. Do povedomia verejnosti vstúpil ako autor balád a piesní, no jeho tvorba bola oveľa širšia. Jeho balady, vychádzajúce z ľudovej slovesnosti, ktorými sa preslávil, ukázali novú cestu slovenskej poézii.

Nikdy mu nešlo o prosté reprodukovanie ľudovej slovesnosti, ani o ich vecnú interpretáciu. Cez subjektívnu motiváciu konfliktov ich prenášal do najaktuálnejších morálnych a sociálnych relácií. Okrem balád a piesní vytvoril aj poéziu celkom iného charakteru – cyklické skladby. Básnická výpoveď tu využíva rozmanité prostriedky, postupy a formy. Štylizované povesti, ponášky, dramatické monológy a dialógy, alegorické obrazy, reflexie, meditácie a programové výzvy. V snahe o celistvý pohľad kládol raz do popredia obraz imaginárnej skutočnosti, inokedy zase bezprostrednú realitu. Kráľove improvizované básne sú poznačené jeho pesimizmom, ale aj demokratizmom a fatalizmom, prerastajúcim do mesianizmu či až mysticizmu.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.