Ulica pomenovaná po významnom slovenskom maliarovi sa nachádza v užšom centre Banskej Bystrice. Napriek jej centrálnej polohe sa na nej zrejme ani mnohí Banskobystričania nikdy neocitli.

Ulica  Ruttkaya-Nedeckého leží v blízkosti Mestského (Leninovho) parku. Spája Murgašovu ulicu s Ulicou Milana Hodžu a Ulicu Jozefa Miloslava Hurbana s Ulicou Jána Chalupku. Je jednou z najkratších ulíc v meste a tvorí ju len pár rodinných domov.

Viliam Ruttkay-Nedecký bol slovenský maliar a pedagóg. Študoval na gymnáziu v Martine, v roku 1911-1914 na výtvarnej akadémii v Budapešti. Od roku 1927 bol najprv stredoškolský profesor kreslenia, potom slobodný umelec a napokon v období 1958-1967 riaditeľom Oblastnej galérie v Banskej Bystrici. Maľoval portréty, figurálne kompozície, krajiny a zátišia. Medzi jeho najznámejšie diela patria Kosec (1929), Zátišie (1935), Snímanie z kríža (1937), Starý mlyn (1941), či Podobizeň Ivana Krasku (1952). Ruttkay je svojím vzdelaním a výtvarným náhľadom na rozmedzí obdobia pred a po prvej svetovej vojne.

Ruttkayovu maľbu charakterizuje prevahu sonórnych tónov a pádny, výrazný rukopis. Patrí k maliarom, ktorí nadväzujú na tradíciu šerosvitu. Rád používa okrem hnedej farby najmä odtiene červenohnedej a fialovej, ktoré príležitostne harmonizuje so sýtou zelenou. Kladné výsledky dosiahol v žánrových portrétoch žobrákov, tulákov, Cigánov, kde vedel spájať zmysel pre sociálnu pravdivosť a až drsnosť videnia s romantizujúcim podtextom; v týchto podobizniach sa ozýva odkaz holandskej figurálnej maľby a potom jej pokračovanie v stredoeurópskej (najmä maďarskej) maľbe z konca 19. a zo začiatku 20. storočia.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.