Kvôli výstavbe severného obchvatu Banskej Bystrice bola ešte v októbri uzavretá cesta Na Karlove, čo si vyžiadalo aj zmenu autobusovej dopravy v tomto úseku.

Uzávierka mala pôvodne trvať do 23. decembra 2010, ale mesto investorovi – spoločnosti Granvia, predĺžilo uzávierku tohto úseku až do konca marca. V tomto úseku dochádza ku križovaniu budovaného severného obchvatu s pôvodnou komunikáciou, ktorá po novom pôjde popod budovanú rýchlostnú komunikáciu.

Ulica Na Karlove krátko po uzávierke:

Ulica Na Karlove v ťažiskovom bode križovania v januári: