Od tohto piatku banskobystrickí cestujúci zaznamenali zmenu v trase autobusových liniek v smere zo Sásovej cez ulicu Na Karlove a Komenského.

foto: dpmbb.sk

Tento úsek je z dôvodu stavebných prác na severnom obchvate pre MHD vylúčený, zastávka z ulice Na Karlove je dočasne premiestnená na ulicu Ľuda Ondrejova. Linky DPMBB č.101 a 102 budú premávať s nasledovnými obmedzeniami:

  • 101 linky budú premávať po náhradnej trase ulicami Severná, Medený Hámor a Ľuda Ondrejova
  • dočasne zrušená bude zastávka „Komenského“
  • zastávka „Na Karlove“ sa presúva do náhradnej polohy na ulici Ľuda Ondrejova
  • linky zastavia na všetkých zastávkach MHD na náhradnej trase

Rovnako obmedzená bude aj trasa liniek č.24, 25 a 90, ktoré budú úsek obchádzať rovnako ulicami Severná, Medený Hámor a Ľuda Onderjova, a následne budú pokračovať svojou trasou.

V súvislosti s nutnosťou zabezpečiť premávku jednotlivých liniek odklonovými trasami môžu vzniknúť komplikácie pri dodržiavaní platného cestovného poriadku, za ktoré sa vám dopravcovia ospravedlňujú.