Slávnostná promócia v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v piatok 15. júla ukončila už desiaty ročník Detskej univerzity UMB.

cmsSiteBoxPhoto_8455-4829Osvedčenie z rúk Kataríny Chovancovej, prorektorky Univerzity Mateja Bela si slávnostne prevzalo 46 účastníkov. Po slávnostnom študentskom sľube sa oficiálne stali absolventmi desiateho ročníka Detskej Univerzity UMB.

Počas dvoch týždňov študenti základných škôl vo veku deväť až päťnásť rokov absolvovali výchovno-vzdelávací program. Pútavé témy primerané veku, spracovali vysokoškolskí učitelia fakúlt Univerzity Mateja Bela.

A čo o Detskej univerzite povedali samotní absolventi? Za všetko hovorí úryvok z príhovoru žiakov, ktorý odznel pri slávnostnej promócii: My sme sa tento rok v našej univerzite dozvedeli odpovede na otázky, ktoré sa vysvetľujú na vysokých školách. Napríklad: Čo sú to peniaze, na čo ich potrebujeme a ako ich môžeme získať a ako s nimi hospodáriť. Vysvetlili sme si základy práva. Čo sú základné ľudské práva ako sú sloboda pohybu, listové tajomstvo, sloboda prejavu či právo na informácie. Nazreli sme do 19. storočia francúzskej kultúry a bližšie sme spoznali tvorbu impresionistov. Tiež sme sa oboznámili s vybranými symbolmi írskej národnej a kultúrnej identity.

Pre účastníkov Detskej univerzity bola veľmi zaujímavou téma „Ako zvedavosť dokáže prinášať neskutočné objavy“. Na exkurzii v arboréte zas deťom skúsená biologička priblížila nádherný svet fauny a v miestnej hvezdárni mohli spoznali nekonečnosť vesmíru. A keďže sú prázdniny, deti nezabudli ani na zdravý pohyb a športovú olympiádu, ktorá preverila ich fyzické schopnosti.