V týždni od 15. do 21. októbra organizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s neziskovou organizáciou EnviroFuture, Stredoslovenským múzeom Banská Bystrica a Mestskými lesmi Banská Bystrica Týždeň stromov s rozmanitými aktivitami zameranými na skvalitnenie životného prostredia a environmentálnu výchovu.

Tretí októbrový týždeň nebol vybraný náhodne, stretávajú sa v ňom hneď tri dni významné z hľadiska ochrany životného prostredia: Svetový deň potravy 16.10., Svetový deň monitorovania vody 18.10. a Stredoeurópsky deň stromov, ktorý je 20.10.

Týždeň stromov „odštartovala“ už 10. októbra výstava Zelený svet – Strom očami detí, ktorú Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP inštaloval v priestoroch Tihányiovského kaštieľa v Radvani. Výstava potrvá do konca októbra a je prierezom výtvarných prác s tematikou stromov vybraných zo 17. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet, sprievodného podujatia Medzinárodného festivalu Envirofilm.

Pre žiakov základných škôl sa pripravuje v Tihányiovskom kaštieli v Radvani od 15. do 19. októbra premietanie dokumentárnych filmov z videotéky Envirofilmu a tvorivé dielne. 16. októbra o 16 hod. sa študenti vysokých škôl zúčastnia premietania slovenského dokumentárneho filmu Strážca divočiny v priestoroch SAŽP. Podujatia sa môže zúčastniť aj verejnosť.

Nielen osvetové aktivity sú pripravené organizátormi v Týždni stromov. SAŽP a EnviroFuture zapoja študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzity Mateja Bela do akcie Zasaď svoj strom. Na základe vypracovaného projektu na skrášlenie exteriéru fakulty vysadia študenti stromy a kríky na vopred určenú plochu. Cieľom podujatia je, aby si študenti vlastnoručne vysadili pri svojej „alma mater“ zeleň a následne sa o ňu aktívne starali.