Quantcast

Radi sa doma hráte, kreslíte si, maľujete alebo lepíte koláže? Máte radi výtvarné umenie, radi by ste si prezreli výstavu, ale aby Vás to bavilo, potrebujete k tomu aj niečo viac, nejakú akciu alebo inšpiráciu? Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici práve pre tých, ktorí radi objavujú nové veci a zážitky, pripravila k svojim výstavám tvorivé aktivity.

Do polovice marca je možné navštíviť výstavu súčasnej mladej autorky Veroniky Šramatyovej v Bethlenovom dome na Dolnej 8, do konca februára prehliadku nominovaných a ocenených architektonických prác v súťaži CE ZA AR 2010 v budove Praetória na Nám. Š. Moysesa 25 a celoročne stálu expozíciu Dominika Skuteckého vo vile D. Skuteckého na Hornej 55. V každej budove je pre návštevníkov pripravená tvorivá aktivita, ktorá ozvláštňuje klasickú prehliadku výstavy, pomáha lepšie preniknúť do podstaty tvorby vystavených autorov a motivuje k hre a vyjadreniu vlastných myšlienok a obrazov. Ponuka je určená hlavne pre rodiny s deťmi.

Pre najmenších sú v každej budove k dispozícii Galerijné kufríky s výtvarnými pomôckami (skicár, farbičky, lepidlo, nožnice, …), pomocou ktorých môžu deti vytvárať interpretácie vystavených diel alebo kresliť podľa vlastnej fantázie. Na výstave CEZAAR 2010 sa deti spolu s rodičmi môžu zahrať na architektov a postaviť si zaujímavé mestá z pripravených “neobyčajných” predmetov z kartónu.

V stálej expozícii Dominika Skuteckého sú k dispozícii aj veľkoplošné puzzle. Staršie deti od 8 – do 12 rokov sa môžu zahrať s tlačeným interaktívnym detským sprievodcom, ktorý im priblíži život aj dielo umelca zrozumiteľnou a tvorivou formou. Tlačený sprievodca funguje ako mapa a obsahuje rôzne úlohy – kresbu farebnými pastelkami, hľadanie detailov na obraze, dokresľovanie podľa originálneho obrazu či podľa vlastnej fantázie. Vyplneného detského sprievodcu si deti môžu zobrať so sebou.

Tvorba Veroniky Šramatyovej, prezentovaná v Bethlenovom dome na Dolnej 8, má silný konceptuálny charakter. Lepšie porozumieť výstave pomáha Tvorivý list k výstave, ktorý je určený pre návštevníkov od 10 rokov. Tvorivé úlohy hravou formou sprístupňujú podstatu tvorby autorky a ponúkajú inšpirácie na činnosti aj mimo galérie.

Všetky aktivity je možné absolvovať v rámci otváracích hodín galérie. Nie sú viazané na prítomnosť lektora.

Veríme, že ponuka v Stredoslovenskej galérii verejnosť osloví a pomôže návštevníkom sprístupniť hlavne súčasné umenie, ktoré napriek silnej aktuálnosti často zostáva nepochopené. Veríme, že návšteva galérie môže byť hodnotným kultúrnym zážitkom pre všetkých, aj pre tých, ktorí nenavštevujú výtvarné školy, krúžky alebo akadémie. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke galérie www.ssgbb.sk.