Tvorivé kluby pre deti a tínedžerov a tínedžerky, ktoré pri banskobystrickom Bábkovom divadle na Rázcestí fungujú už sedem rokov, sa otvárajú aj v novej sezóne 2017/2018.

TVORIVÉ PÍSANIE

Záujmové kreatívne písanie pre všetkých, ktorých zaujíma divadlo a divadelné hry. Klub z pozície profesionálnej dramatičky a všestrannej divadelníčky, prostredníctvom rôznych kreatologických postupov vedie lektorka Iveta Škripková. „Venujeme sa rozvíjaniu pozornosti, vnímania rôznych podnetov a vnemov okolo nás, pracujeme so symbolmi, obrazmi, číslami, hrou slov a nevypovedaným v povedanom.“

Iveta Škripková sa písaniu venuje profesionálne, jej hry uvádza/uviedlo viacero slovenských divadiel. Tvorivému písaniu sa venuje od roku 2010, kedy sa Rázcestie zapojilo do európskeho projektu Platforma 11+. Iniciatíva sa venovala rozvíjaniu tvorivosti v tejto vekovej skupine, napríklad tým, že ich podnecovala k písaniu divadelných hier. Pod jej vedením získali viaceré mladé autorky bystrického klubu významné ocenenia na celoslovenskej súťaži dramatických textov Dramaticky mladí.

Vzniknuté diela sú v závere sezóny verejne prezentované na scénickom čítaní dramatickej tvorby, ktoré je realizované v spolupráci s DramaKlubom a hercami a herečkami BDNR.

DRAMA KLUB

Účastníci a účastníčky klubu spoznávajú divadlo, zoznamujú sa sami/y so sebou, s javiskovým priestorom a tvorivo rozvíjajú svoje herecké danosti. Kreatívnou formou hereckých etúd a zmyslových cvičení sa pripravujú na záverečnú prezentáciu, realizovanú spolu s klubom Tvorivého písania. Drama Klub vedie lektorka, dlhoročná herečka a bábkoherečka Divadla na Rázcestí Mária Šamajová. „V Drama Klube sa snažíme podnecovať svoje zmysly, aj nezmysly, a fantáziu, nechať sa inšpirovať partnerstvom a stretávaním sa a, samozrejme, naučiť sa počúvať reč, ktorou sa nám divadelné umenie prihovára.“

Mária Šamajová počas svojho pôsobenia v divadle stvárnila široké spektrum ženských postáv v inscenáciách pre dospelé publikum a najrôznejšie charaktery v inscenáciách pre deti. Jej herecká interpretácia bola ohodnotená viacerými domácimi cenami. Vedúcou Drama Klubu sa stala neplánovane v roku 2010, keď niektoré deti prihlásené do klubu Tvorivého písania zistili, že ich viac láka rozmanité osudy stvárňovať na javisku, než vymýšľať na papieri.

Mimoriadne potešujúcou správou pre Drama Klub bolo prijatie jeho člena Jakuba Šveca na VŠMU v odbore činoherné herectvo!

Zápis do kreatívnych klubov sa uskutoční vo štvrtok 14. septembra od 16.30 do 17.30 hod. v BDNR na Skuteckého 14.  Viac informácií získate na telefónnom čísle 048/412 56 23 alebo na mailovej adrese bdnr@bdnr.sk.