Tvorivá dielňa Vesmír farby sa uskutoční v sobotu 25. februára od 13-tej hodiny v budove Praetória na námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.

Počas tvorivej dielne sa návštevníci oboznámia so špecifickým autorským programom slovenského vizuálneho umelca Stanislava Filka. Následne budú vo vlastnej tvorivej činnosti výtvarne interpretovať prezentované diela zamerané na témy ako čas, priestor a vesmír. Súčasťou tvorivej dielne je tiež práca so spektrom farieb, ich teória a základné členenie, pohľad z hľadiska fyziky, psychológie či prisudzovania osobných významov. Výstava Stana Filka predstaví rozsiahlu akvizíciu galérie z diela autora generácie slovenskej neoavantgardy 60. rokov. Filko získal medzinárodné uznanie ako tvorca inštalácií a prostredí a považuje sa za priekopníka na poli konceptuálneho umenia na Slovensku.

Akvizícia, ktorú galéria získala do svojich zbierok v roku 2015, obsahuje 726 menších objektov a diel na papieri. Ako systematicky vybraná zbierka je rozsiahlym umeleckým archívom s veľkým bádateľským potenciálom. Obsahuje autonómne diela, ako aj dokumentácie Filkových výstavných projektov a mnohých už neexistujúcich alebo priebežne prepracovávaných priestorových diel, či diel vysvetľujúcich vývoj jeho unikátneho (ideologického) systému farieb, ktorý vytvoril na vysvetlenie svojho holistického konceptu sveta.