Pozývame Vás na tvorivú dielňu Obraz a jeho interpretácia, ktorej súčasťou bude aj prehliadka aktuálnej výstavy Rotpunkt – Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie. Januárová dielňa sa začne v sobotu 28. januára o 13.00 hod, v Bethlenovom dome.

img_6246Počas realizácie tvorivej dielne sa návštevníci oboznámia s vybranými dielami prezentovanými na aktuálnej výstave Rotpunkt – Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie. Následne ich budú mať možnosť prostredníctvom rôznorodých, hravých aktivít výtvarne, verbálne a pohybovo interpretovať a súčasne skúmať ich obsahovú a formálnu štruktúru. Aktuálna výstava k 60. výročiu založenia Stredoslovenskej galérie vychádza z poznania vývoja zbierky, ktorá sa formovala v závislosti na premenách spoločenského kontextu. Jej profil a identitu určovali kľúčové obdobia 50. rokov, 60. rokov, obdobie normalizácie 70. a 80. rokov 20. storočia a doba demokratizácie po roku 1989.

Retrospektívny pohľad do zbierkového fondu nie je sústredený na prezentáciu reprezentatívnych diel a chronologického vývoja výtvarného umenia v rámci jednotlivých druhov a médií, ktoré sú v zbierke obsiahnuté. Zameriava sa na predstavenie štruktúry samotnej zbierky, ovplyvnenej komplikovaným historickým vývojom, ktorý jej charakter značne ovplyvnil.