V sobotu 28. októbra sa bude vo Vile Dominika Skuteckého konať tvorivá dielňa pod názvom Moja hudba. 

Tvorivá dielňa, ktorá bude prebiehať vo forme hudobného workshopu, je určená pre rodiny s deťmi, dospelých a všetkých, ktorých hudba baví. Súčasťou workshopu bude výroba netradičných akustických nástrojov z recyklovaných predmetov, ako i predstavenie a hra na kalimbách. Následne hravým spôsobom,  zážitkovými individuálnymi a skupinovými, zvukovými a kontaktnými aktivitami bude návštevník skúmať zvuky, pracovať s tónmi, rytmom, intenzitou a dĺžkou zvuku.

Interaktívny hudobný workshop v priestoroch stálej expozície maliara Dominika Skuteckého povedie Marek Bolf. Ide o hudobníka a profesionálneho výrobcu tzv. kalimby – melodického hudobného nástoja. Na tomto špecifickom intuitívnom hudobnom nástroji, s ktorým sa návštevník bude môcť oboznámiť i na sobotnom workshope, je možné hrať hudbu a tvoriť vlastné melódie bez poznania nôt.

Podujatie vo Vile Dominika Skuteckého je súčasťou druhého ročníka festivalu Prvý človek bol umelec 2, ktorý organizuje Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici. Festival prebieha od augusta do decembra 2017 a ponúka široký program v troch historických budovách galérie v centre mesta. Návštevníkov čakajú výstavy vizuálneho umenia, tematizované prednášky, filmové premietania, divadlo, autorské čítania, hudobné workshopy a rozmanité tvorivé dielne