Februárová tvorivá dielňa pre verejnosť sa uskutoční v sobotu 27. februára 2016 o 13.00 h, v budove Praetória na Nám. Š. Moysesa. Dielňa reaguje na tvorbu významného slovenského performéra a disidenta Jána Budaja.

tvorivá dielňa ssgJán Budaj bol v roku 1989 vedúcou osobnosťou Nežnej revolúcie, a otvára priestor na diskusiu smerujúcu k súčasnej domácej a zahraničnej socio-kultúrnej situácii. Výstava Pracovná pamäť – Ján Budaj & Dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania vychádza z dlhodobého výskumu témy performatívneho umenia na Slovensku v období tzv. československej normalizácie, jeho výstavnej dokumentácie a špecificky slovenského undergroundu v okruhu Jána Budaja a neformálneho umeleckého zoskupenia DSIP – Dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania.

Tvorivá dielňa spojená s diskusiou sa zameriava na témy slobody, tolerancie, vzájomnej solidarity a spoluúčasti, ktoré súvisia nielen s aktuálnou výstavou, ale i spoločenskou situáciou na Slovensku a vo svete. Stredoslovenská galéria, ktorá oslavuje 60-te výročie svojho vzniku, i v tomto roku pripravila pre verejnosť cyklus pravidelných víkendových edukačných programov, súčasťou ktorých sú tematické tvorivé dielne, rôznorodé interaktívne prednášky a diskusie.