O živote a tvorbe významného maliara Dominika Skuteckého bude aprílová tvorivá dielňa vo Vile Dominika Skuteckého.

Tvorivá dielňa Idyla v meste 2, ktorej usporiadateľom je Stredoslovenská galéria (SSG),  sa uskutoční v sobotu 27. apríla od 13:00 do 16:00 h vo Vile  Dominika Skuteckého.

V záhrade, ktorá je súčasťou vily, budú účastníci a účastníčky dielne skúmať prírodné prostredie ako celok, ale i jednotlivé detaily, pozorovať atmosféru, účinky svetla a zároveň vytvárať vlastné skice. Môžu sa zahrať s rôznymi tematickými hrami ako Timeline, Artline a Fashionline a ich prostredníctvom spoznať život a dielo Dominika Skuteckého. Najmenších návštevníkov čaká hra s magnetickými skladačkami portrétov, veľkoplošným puzzle a rôznymi zábavnými interaktívnymi pomôckami.

Popri ikonickom obraze Trh v Banskej Bystrici, ktorý prešiel komplexným reštaurovaním, tvorivá dielňa priblíži aj diela žánrovej a portrétnej tvorby Dominika Skuteckého, ako aj jeho špecifickú kolekciu kotlárov z medených hámrov. Pôvodný priestor umelcovho ateliéru je rozšírený o viaceré diela, od štúdií približujúcich maliarske postupy umelca až po definitívne práce.

Ak máte záujem zúčastniť sa tvorivej dielne Idyla v meste 2, do piatka 26. apríla (do 12:00 h)  sa objednajte na tel. č: 048/4701624, 048/4701615, 0917 294 527 alebo mailom na edukacne@ssgbb.sk. V prípade nepriaznivého počasia sa dielňa presunie do vily.