Súdržnosť, priateľská atmosféra, pomoc ale aj príklady nevhodného správania, šikanovanie či riešenie konfliktných situácií – aj s tým sa konfrontujú žiaci základných škôl v triednych kolektívoch. Dokážu si dnešní školáci vzájomne pomáhať, kto je pre nich vzorom a kto outsiderom? Čie správanie imitujú? Na mnohé z týchto otázok dostávame každoročne odpovede v súťaži triednych kolektívov pod názvom Prečo je naša trieda najlepšia. Tento rok majú banskobystrickí školáci opäť príležitosť písať, prečo sa cítia dobre vo svojej triede a tri víťazné kolektívy získajú príspevok na vysnívaný školský výlet pred letnými prázdninami.

Primárna prevencia protispoločenských javov podnietila banskobystrický mestský úrad, Kabinet Zdravé mesto Banská Bystrica vyhlásiť už tohtoročný 4. ročník literárnej súťaže pre žiakov banskobystrických základných škôl pod názvom Prečo je naša trieda tá najlepšia? s podtitulom V našej triede sa cítim dobre preto, lebo… Podmienkou zaradenia triedy do súťaže je kolektívna literárna práca v rozsahu minimálne 3 strany textu na formáte A4, ktorá môže byť doplnená o výtvarnú prácu, zhotovenú ľubovoľnou technikou na bližšie neurčenom formáte. (Celkové hodnotenie ovplyvňuje literárna práca, výtvarné spracovanie témy je len doplnkovým kritériom.) K literárnej práci je potrebné priložiť hodnotenie a podpisy aspoň dvoch pedagógov (okrem triedneho učiteľa), ktorí tým potvrdia, že sa jedná o spolupracujúci kolektív žiakov, v ktorom sa im dobre pracuje.

„Cieľom súťaže je nájsť a odmeniť triedy, v ktorých si dokážu deti poradiť s negatívnymi javmi, dokážu ich vytesniť z kolektívu a fungovať ako zoskupenie kamarátov, ktorí si navzájom pomáhajú, motivujú a povzbudzujú sa. Tvorivému spracovaniu témy sa medze nekladú, dôležité je dať o sebe vedieť,“ hovorí koordinátorka projektu Marta Lapiňová z banskobystrického mestského úradu.

Odmenou pre tri najlepšie kolektívy bude finančný príspevok na školský výlet v hodnote 200 €, 150 € a 100 €.

V minulom roku sa z výhry tešili žiaci 5. ročníka zo Základnej školy na Bakossovej ulici, druhé miesto patrilo štvrtákom zo Školy u Filipa a tretí skončili školáci z 3. C zo Základnej školy Moskovská.

Bližšie informácie o súťaži poskytuje koordinátorka projektu Zdravé mesto Banská Bystrica Ing. Marta Lapiňová osobne, telefonicky 43 30 621, prípadne e-mailom na adrese marta.lapinova@banskabystrica.sk. Uzávierka súťaže je 21. mája 2011. Práce je potrebné doručiť osobne na Mestský úrad v Banskej Bystrici alebo zaslať poštou na adresu: Mestský úrad, Ing. Marta Lapiňová, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica