Obyvatelia Triedy SNP a priľahlých ulíc už roky pociťujú, že v ich blízkosti je centrum študentského života. Okrem škôl tu sídlia aj internáty, a tak ruch po zotmení neutícha, naopak. Problematické sú najmä stredajšie večery, ktoré neodmysliteľne patria k študentskému životu.

Študentský domov Univerzity Mateja Bela na Triede SNP je situovaný takmer uprostred obytnej zóny, a tým sa líši od väčšiny bežných internátov. Ku životu mladých samozrejme patrí aj zábava a ku vysokoškolským zvyklostiam v Banskej Bystrici zas neodmysliteľne aj stredajšie zábavy.

Podľa tamojších obyvateľov, ktorí sa obrátili na redakciu BBonline.sk, je bežnou súčasťou nocí zo stredy na štvrtok hlasná hudba vychádzajúca z priestorov internátov, kde sa nachádza študentský Tour Club, ale aj rušní zabávajúci sa študenti priamo na uliciach v okolí internátu.

„Tento stav je niekoľkoročný, pretrváva s výnimkou školských prázdnin, a obyvatelia tejto mestskej časti, respektíve občania dotknutí hlukom diskotéky, priebežne vec nahlasujú na MsP,“ približuje zástupca náčelníka Mestskej polície v B. Bystrici pre výkon služby Pavol Slovák.

MsP eviduje od tohtoročného septembra tri, aj opakované podnety na hlučnú hudbu z internátu na Triede SNP. „Hliadka MsP po príchode na miesto osobne kontaktujte vrátnika ubytovne pre študentov alebo pracovníka SBS s výzvou na zníženie hladiny zvuku, nakoľko je rušený nočný kľud obyvateľov bývajúcich v okolí internátu. Iné opatrenia hliadka MsP nerobí, lebo podľa právneho názoru príslušníkov MsP je študentský internát akademickou pôdou,“ približuje Slovák.

Hliadka tak priamo na akademickej pôde nezasahuje. Policajti však zotrvajú v okolí a monitorujú verejný poriadok ďalej. „Hlučnosť hudby by mala byť prispôsobená času konania podujatia, po 22.00 h. je v Slovenskej republike v platnosti nočný kľud, a pomerom, kde sa diskotéky organizujú. Šíriaci sa hluk z diskotéky obťažuje okolitých obyvateľov, nakoľko internát je postavený uprostred zástavby bytových domov a z neho sa centrálne šíri hluk jednak z priestorov diskotéky, ale aj návštevníci podujatia sú hluční pri pohybe na verejnom priestranstve. V miestach pred internátom sa súčasne nachádza aj dvesto a viac ľudí, ktorí sa v nočnej dobe rozprávajú či fajčia,“ dodal zástupca náčelníka MsP.

Problémy si uvedomuje aj samotná univerzita. „Mrzí nás každá pripomienka zo strany obyvateľov tohto sídliska. Vieme, že prevažná časť obyvateľov má už dôchodcovský vek a veľmi ťažko už znáša akékoľvek rušenie nočného kľudu. Paradoxne, pred 20-30 rokmi boli ‚aktivity‘ ubytovaných študentov podstatne intenzívnejšie, ako dnes a bolo podstatne menej pripomienok zo strany obyvateľov sídliska,“ hovorí riaditeľ Správy účelových zariadení UMB Jozef Mrena.

Študentský klub – Tour Club, sa v študentskom domove na Triede SNP nachádza už od 80-tych rokov minulého storočia. „Program klubu si študenti prispôsobujú svojim potrebám, predovšetkým ubytovaným študentom, ktorých je tu ubytovaných cez 400. V stredu býva jeden deň v týždni diskotéka nielen pre ubytovaných, ale aj ostatných študentov UMB. Ostatné dni v týždni náš študentský Tour Klub organizuje už iba vedomostné aktivity,“ približuje Mrena.

Prekročenie limitov hluku zatiaľ nenamerali

Podľa miestnych obyvateľov sa hluk šíri práve počas stredajších diskoték v tamojšom študentskom klube. Hluk podľa nich nedokážu eliminovať ani plastové okná ich bytov.

Podľa riaditeľa Správy účelových zariadení UMB Jozefa Mrenu by však úniku hluku do okolia mali brániť zvukové tesnenia v klube, ktorý je umiestnený v čiastočne podzemných priestoroch. „Priestory klubu sú dislokované v pivničných priestoroch a všetky okná tohto klubu sú riadne zvukovo utesnené a uzatvorené, aby nerušili okolie. Už bolo zo strany mestskej polície uskutočnených niekoľko meraní hluku v nočných hodinách a nebolo konštatované rušenie nočného kľudu počas konania diskotéky,“ uviedol Mrena.

Za problém považuje sám Mrena hluk pred internátom, keď študenti počas prestávok hudobnej zábavy hlučne diskutujú a neuvedomujú si, že platí nočný kľud. „A to aj napriek mnohým upozorneniam zo strany prevádzkovateľov študentského klubu. Vedúca študentského domova monitoruje cez zápis z vrátnice každú diskotéku a prípadné nedostatky operatívne rieši s vedúcim klubu,“ doplnil Mrena. Ako uviedol, sami evidujú sťažnosti obyvateľov z okolia na študentov, ktorí vo večerných hodinách prichádzajú alebo odchádzajú zo študentského domova.

Prevažne staršie obyvateľstvo pôvodných bytových domov na Triede SNP, Partizánskej či Jegorovovej ceste tak počas školského roka musí strpieť stovky študentov. Podľa Mrenu ide spolu o štyristo študentov v študentskom domove UMB a približne 300 v susednom internáte Športového gymnázia.