Banská Bystrica je jedno z prvých miest, kde sa digitálne televízne vysielanie testuje už niekoľko rokov. Do konca roku 2012 by mali televízie vysielať už výhradne len digitálne. Dôvodom je zvyšovanie kvality prenášaného televízneho signálu divákom, ktorá je oproti pôvodnému anaógovému vysielaniu neporovnateľne vyššia, ale aj uvoľňovanie frekvenčného spektra vysielacích frekvencií. Veď na jednej analógovej frekvencii môže digitálne vysielať namiesto jedného až okolo päť programov.

Komplikáciou je, že pôvodné televízne príjmače nedokážu digitálny signál spracovať a preto je potrebné zakúpenie tzv. set-top boxu, ktorý signál prekóduje. Novšie tipy televízorov už ale spravidla majú takýto prístroj v sebe zabudovaný, teda nie je potrebné jeho dokupovanie. Digitálne televízne vysielanie, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Towercom, je a bude voľné, teda zadarmo bez akejkoľvek nutnosti pravidelných poplatkov. V zahraničí sa však časom rozšírilo o doplnkové platené programové balíky a služby.

V Banskej Bystrici je dodnes možné voľne – analógovo naladiť si tieto televízne programy: Jednotka, Dvojka, Markíza (vysielač Suchá hora, Králiky), JOJ (vysielač Urpín), TV 13 (vysielač Graniar). Na konci roku 2012 by ale takéto vysielanie malo byť minulosťou, k odpájaniu však už postupne dochádza. Zatiaľ čo vo Veľkom Krtíši alebo Revúcej už sú bez analógového vysielania, veľkých vysielačov a teda ťažiskových frekvencií vysielateľov, sa vypínanie dotkne až na záver. Čo je aj prípad vysielača Suchá Hora na Králikoch.

Prvý multiplex vysiela v Banskej Bystrici už dlhodobo a aktuálne vďaka nemu môžu diváci sledovať televízne programy RTVS – Jednotka, Dvojka, komerčné televízie Markíza a JOJ. Uplynulé leto v ňom napríklad dočasne vysielala aj športová Trojka. Tento multiplex vysiela pre Banskú Bystricu z vysielača Laskomer na kanáli číslo 65.

Keďže v Banskej Bystrici nie je vysielanie digitálnych multiplexov podmienené odpojením analógových frekvencií, už v priebehu marca očakáva prevádzkovateľ digitálneho vysielania spustenie druhého multiplexu a takzvaného verejnoprávneho multiplexu. Tieto by mali vysielať z Panského dielu tiež z vysielača Laskomer, napriek pôvodne plánovanému Panskému dielu. Druhý multiplex, ktorý bude v našom regióne vysielať na 51. kanáli, obsahuje televízie JOJ, JOJ Plus, MarkízaDoma. Verejnoprávny multiplex, ktorý bude u nás vysielať na 33. kanáli bude, ako už z názvu vyplýva, obsahovať programy verejnoprávnej RTVS – Jednotka, Dvojka a Trojka.

Zatiaľ čo posledný menovaný bude vyhradený pre verejnoprávnu televíziu, prípadne rozhlas, zloženie programovej skladby prvého a druhého multiplexu sa časom obmení tak, aby neboli programy duplicitné a diváci mali možnosť sledovať čo najviac programov. Avšak najskôr musí spoločnosť Towercom zabezpečiť pokrytie digitálnym signálom na celom území.

Dodajme však, že väčšiny z nás sa zmena voľného šírenia televízneho signálu z analógového na digitálny nedotkne. Veľká časť domácností totiž využíva služby káblovej televízie alebo už digitálne služby televízie po optike, prípadne telefónnej linke, alebo satelitného príjmu.