V roku 2014 polícia v Banskobystrickom kraji zistila spolu vyše 10-tisíc trestných činov, čo je o vyše tisíc menej ako v roku 2013, z toho bolo v banskobystrickom okrese spolu 1746 trestných činov, čo je však oproti roku 2013 o 79 trestných činov viac. Z celkového počtu trestných činov v našom kraji sa polícii podarilo objasniť 6105, v okrese to bolo číslo 749.

Den policie Banska Bystrica 2014 | REGIONAL MEDIA, s.r.o.Z násilnej trestnej činnosti bolo v našom okrese zaznamenaných 82 trestných činov, čo je o 18 menej ako v roku 2013 a 51 z toho bolo objasnených. V roku 2014 sa v okrese Banská Bystrica stala 1 vražda,  ktorá ešte nebola objasnená.  Zistených bolo 10 lúpeží (o 4 menej ako v roku 2013) – 5 bolo objasnených a 4 znásilnenia (o 2 viac), ktoré boli všetky objasnené.

Z majetkovej trestnej činnosti v našom okrese polícia eviduje 714 trestných činov, čo je o 42 viac ako v predchádzajúcom roku, z toho bolo objasnených 215. Z celkového počtu majetkových trestných činov bolo 215 krádeží vlámaním (o 28 viac) a z tohto počtu je 36 krádeží vlámaním do bytov (o 4 viac). Zaevidovaných bolo 45 krádeží motorových vozidiel (o 4 menej), 10 prípadov bolo objasnených.

Počet ekonomických trestných činov v porovnaní s rokom 2013 vzrástol o 86, to znamená, že bolo spolu zistených 587 prípadov a z toho 230 je objasnených.

 V minulom roku bolo zaevidovaných 211 dopravných nehôd, čo je oproti minulému roku o 73 menej. Pri týchto nehodách prišli o život štyri osoby ďalších 129 osôb bolo zranených.