Existujú prípady, kedy je v záujme predĺženia ľudského života transplantovaný ľudský orgán, ktorého funkčnosť nie je stopercentná. Podobný prípad sa stal aj tento mesiac, kedy sa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici darovala sčasti poškodená pečeň príjemcovi chorému na rakovinu. Jeho choroba by ho zahubila za niekoľko mesiacov, no s novou, aj keď mierne poškodenou pečeňou, môže žiť ešte minimálne 20 rokov.

Začiatkom septembra 2010 lekári Transplantačného centra FNsP F. D. Roosevelta zachránili život pacientovi s raritnou diagnózou, s vrodeným metabolickým ochorením pečene. Jej funkcia aj makroskopický vzhľad síce boli plne zachované, ale metabolit, ktorý produkovala postihoval a následne by zničil obličky, srdce, oči a žľazy s vnútornou sekréciou. Konečným štádiom tohto ochorenia býva smrť. Zvláštnosťou je, že má pomalý priebeh a prejaví sa najskôr po dvadsiatich rokoch života. Pacient spravidla zomiera medzi 30 – 40 rokom života.

Ďalšou raritou však je, že pečeň takýmto zvláštnym spôsobom handycapovaná, bola ďalej použitá na ďalšiu transplantáciu. Odhliadnuc od anomálie, ktorú má, v ostatných funkciách je bezchybná. Vhodný príjemca takto postihnutej pečene sa našiel v Čechách. V Transplantcentre v pražskom Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny transplantovali túto handycapovanú pečeň pacientovi s rakovinou pečene. V novom príjemcovi sa raritné ochorenie môže objaviť najskôr o 20 rokov. Rakovina by ho však zahubila v priebehu niekoľkých mesiacov.

Medzištátne tak prebehla tzv. dominotransplantácia, ktorá je taktiež zriedkavá a prvá v rámci spolupráce a priateľských vzťahov s týmto inštitútom.