Uplynulý štvrtok sa v priestoroch hotela Lux v Banskej Bystrici konal slávnostný seminár pri príležitosti 20. výročia založenia Transplantačného centra FNsP F. D. Roosevelta. Toto prestížne podujatie zorganizovali Transplantačné centrum FNsP FDR, Slovenská transplantologická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť, VÚC Banská Bystrica a mesto Banská Bystrica. So zaujímavými prednáškami vystúpili nielen lekári Transplantačného centra, ale aj ďalší kolegovia a odborníci z IKEM-u v Prahe, z Bratislavy, z Martina či Košíc.

Transplantačné centrum FNsP F. D. Roosevelta v roku 1991 ihneď aktívne vstúpilo na scénu slovenského zdravotníctva a zapojilo sa do programu transplantácie obličiek. Do decembra 2010 bolo transplantovaných 646 obličiek. Vzhľadom na nedostatok mŕtvych darcov pracovisko začalo s transplantáciami obličiek od živých darcov a do súčasnosti bolo transplantovaných 95 obličiek od živých darcov vrátane krížových transplantácií, kde si obličku darujú krížovo páry, ktoré sami sebe nemôžu byť darcami.

Po zvládnutí programu transplantácie obličiek bol pripravený program transplantácie pankreasu. Do súčasných dní bolo transplantovaných 9 pankreasov pre pacientov s cukrovkou prvého typu. V roku 2008 centrum otvorilo svoj najambicióznejší program – transplantácie pečene, ktoré predstavujú jeden z vrcholov v transplantačnej medicíne. Vyžadujú enormnú mieru odbornej zdatnosti a perfektnú medziodborovú spoluprácu. Sú meradlom kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti nielen v konkrétnej nemocnici, ale aj v celom štáte. V súčasnosti bolo transplantovaných 38 pečení pre pacientov, ktorým bol takto zachránený život.

FNsP F. D. Roosevelta a Transplantačné centrum plánuje do budúcnosti pokračovať v kvalitnej práci a prijímať ďalšie výzvy na poli transplantačnej medicíny.