Odborná porota zverejnila mená 30 finalistov, výnimočných učiteľov, ktorých vybrala spomedzi 148 prihlášok. Ocenenie Učiteľ Slovenska organizuje CEEV Živica a jej program Komenského inštitút.

Každú prihlášku nezávisle prečítali traja porotcovia a vybrali tridsať učiteliek a učiteľov z všetkých regiónov Slovenska. Ide teda o objektívny zoznam výnimočných pedagógov, ktorí prinášajú do svojich škôl a tried inovácie, rozvíjajú zručnosti potrebné pre život v 21. storočí a nezabúdajú ani na osobnostný rozvoj svojich žiakov. V TOP 30 je 24 žien a 6 mužov a Banská Bystrica má až troch svojich zástupcov.

Základná škola Narnia – Zuzana Brhlíková

Zo Základnej školy Narnia v Banskej Bystrici je nominovaná Zuzana Brhlíková, učiteľka prvého stupňa. Vyučuje slovenský jazyk, matematiku a prírodovedu a v triede sa svojim malým zverencom snaží za každých okolností vytvoriť bezpečné a dôveryhodné prostredie.

„Vytváram veselú atmosféru prijatia s jasne nastavenými hranicami, ktoré sú pre deti zrozumiteľné, nie sú demotivujúce a viem s nimi narábať individuálne. Vždy mám s deťmi veľmi dobrý vzťah, poznám ich príbehy a som v úzkom spojení s rodičmi. Keďže každý príbeh je iný, tak aj môj prístup sa snažím nastaviť tak, aby deti mohli prosperovať a v kolektíve boli prijaté aj so svojou inakosťou. Deti vediem k samostatnosti, k vytváraniu svojich prekonceptov a ochotou spolupracovať a nebáť sa robiť chyby a potom sa z nich učiť,“ hovorí Zuzana Brhlíková.

Základná škola Ďumbierska – Anna Marušková

Učiteľka druhého stupňa na Základnej škole Ďumbierska, Anna Marušková, na hodinách vo všeobecných triedach, ale aj v triedach pre intelektovo nadané deti, ktorým je aj triednou učiteľkou, učí biológiu, enviromentalistiku, anglický jazyk a etickú výchovu.

„Tento rok som zažila najväčší úspech mojej učiteľskej kariéry, keď moji traja žiaci vyhrali celoslovenskú Ekoolympiádu a z 1200 zapojených som mala troch finalistov. Ako hlavnú cenu sme vyhrali výlet do švajčiarskeho Lausanne, ktorý sme si spoločne riadne užili. Bol to krásny pocit zadosťučinenia po náročnej príprave,“ teší sa Anna Marušková.

Základná a materská škola Maximilána Hella – Pavel Michal

Banskobystričan Pavel Michal je riaditeľom Základnej a materskej školy Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Mimoriadne netradičná škola ako prvá na svete zaviedla predmet sokoliarstvo, ktorý spolu s geografiou obľúbený učiteľ aj vyučuje.

„Sokoliarstvo je súčasťou našej školy už 14 rokov. Práve sokoliarstvo sa stalo základom pre vznik našej terapie pomocou pernatých dravcov – Avesterapie. Cieľom je pomôcť prostredníctvom dravcov žiakom so špeciálnymi potrebami, ale aj introvertom, či tým s horším prospechom. Táto terapia pomohla aj žiakom, ktorí prestupujú z iných škôl z rôznych dôvodov, či je to šikanovanie, sťahovanie… Deti sa tým, že sa venujú zvieratám, učia zodpovednosti, rozhodnosti, trpezlivosti, riešeniu problémov. Získavajú zdravé sebavedomie, sú komunikatívnejšie,“ vysvetľuje Pavel Michal.

Empatickí pedagógovia, šťastné deti

Medzi tridsiatimi pedagógmi je mnoho skutočne výnimočných príbehov. Sú tam učitelia, ktorí celý život s láskou vzdelávajú svojich žiakov a už vychovali celé generácie, ale aj mladí začínajú nadšenci. Bez ohľadu na vek a skúsenosti však všetci spoločne hľadajú najmä spôsoby, ako deťom ukázať krásu a dôležitosť vzdelania, čo sa im darí naozaj výborne.

Global Teacher Prize je medzinárodné ocenenie, ktoré spája komunitu inšpiratívnych pedagógov z celého sveta. Na Slovensku je jeho licencovanou súčasťou ocenenie Učiteľ Slovenska, ktoré sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej ako aj Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Všetkým nominovaným učiteľom držíme palce. Nech je skvelých a ľudských pedagógov, čo najviac a nech sa môžu šťastné deti učiť od tých najlepších.