Väčšina najväčších absentérov v poslaneckých laviciach má pred menom MUDr.. Internetový portál BBonline. sk prináša rebríček desiatich najväčších absentérov v zastupiteľstve a desať najpoctivejších poslancov.

Ilustračné foto: Braňo Račko

Vzhľadom k tomu, že poslanci Mestského zastupiteľstva sa už toto volebné obdobie nezídu, je možné urobiť rekapituláciu ich práce. Jedným z ukazovateľov toho ako zodpovedne pristupovali ku svojmu poslaniu, je ich účasť na zasadnutiach zastupiteľstva. Práve tu sa rozhoduje o nakladaní s mestským majetkom, o prioritách mesta a schvaľujú sa všetky dôležité dokumenty, ktoré ovplyvňujú každodenný život obyvateľov Banskej Bystrice.

Účasť na zasadnutiach nie je jediným ukazovateľom kvality práce, ale je najjednoduchšie merateľný. Prinášame vám tabuľku najväčších absentérov a desiatku poslancov s najvyššou účasťou na zasadnutiach.

Údaje vychádzajú z materiálov dostupných na stránke mesta. Dovedna sa uskutočnilo za volebné obdobie 47 zasadnutí, pri jednom však nebola uvedená na stránke mesta dochádzka, takže sa pri percentuálnom vyjadrení vychádzalo z celkového počtu 46 zasadnutí. V Mestskom zastupiteľstve pôsobí dovedna 31 poslancov. Vo volebnom období 2006-2010 boli rozdelení do piatich poslaneckých klubov: SMER – SNS (13 poslancov), Bystričan (5 poslancov), SDKÚ-DS (3 poslanci, pôvodne 4, koncom volebného obdobia odišiel Bucek), Banskobystrická alternatíva (7 poslancov, pôvodne 6, v máji 2010 pribudla náhradníčka Gajdošíková) a Klub nezávislých (dvaja poslanci).

TOP 10 najväčších absentérov

Meno poslanca Poslanecký klub Absencie Účasť v %
1. Mgr. Marta Gajdošíková* Banskobystrická alternatíva 5* 44%*
2. MUDr. Jozef Budaj SMER – SNS 19 59%
3. MUDr. Ján Šulaj PhD. SMER – SNS 17 63%
4. MUDr. Peter Bielik PhD. SMER – SNS 16 65%
5. MUDr. Peter Mečiar SMER – SNS 15 67%
6. MUDr. Michal Bucek SDKÚ-DS, neskôr nezávislý 12 74%
7-8. MUDr. Marián Hlaváč SMER – SNS 11 76%
7-8. RNDr. Ladislav Topoľský SMER – SNS 11 76%
9. Viera Dubačová Banskobystrická alternatíva 10 78%
10. MUDr. Ihsan Al Khouri, PhD. Bystričan 9 80%

TOP 10 poslancov s najvyššou účasťou

Meno poslanca Poslanecký klub Absencie Účasť v %
1-2. Ing. Mgr. Pavol Katreniak Banskobystrická alternatíva 0 100%
1-2. Ing. Milan Lichý Banskobystrická alternatíva 0 100%
3-7. Doc. RNDr. Katarína Čižmárová CSc. SDKÚ-DS 1 98%
3-7. Ing. Zdenko Haring Klub nezávislých 1 98%
3-7. MUDr. Peter Hudec SMER – SNS 1 98%
3-7. Róbert Kazík SMER – SNS 1 98%
3-7. Milan Smädo Bystričan 1 98%
8-9. Pavol Bielik Klub nezávislých 2 96%
8-9. Ing. Tomáš Novanský SMER – SNS 2 96%
10-11. MUDr. Ladislav Slobodník SMER – SNS 4 91%
10-11. Ing. Peter Lačný Bystričan 4 91%

*Marta Gajdošíková nastúpila ako náhradníčka za Asena Almášiho v máji 2010, takže mala možnosť zúčastniť sa len deviatich zasadnutí.