Autor projektu „Diazáhradka“ Ing. František Horvát zajtra verejnosti predstaví niekoľko tipov ako si spríjemniť vianočné hodovanie a zároveň udržať cukor na uzde. Ako prevenciu a podpornú liečbu cukrovky a obezity odporučí aj topinambur a jakon.

Podujatie sa uskutoční v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice v pondelok 5. decembra 2011 o 16.00 hod. Obsahom prednášky budú možnosti pestovania a využívania konzumných častí topinamburov a jakona. Prednášateľ donesie na ukážku aj hľuzy. Na záver bude ochutnávka surových šúpaných hľúz.

Topinamburové a jakonové hľuzy sú vhodné potraviny v strave diabetikov v primeranom množstve a v správnej kombinácii jedál. Takto môžu významne znižovať hodnotu glykemického indexu (GI)  a glykemického zaťaženia (GL).  Pri pravidelnej konzumácii môžu stabilizovať a znižovať glykémie  diabetika, napomáhať pri kompenzácii. Diabetik ak sa rozhodne využívať topinamburové a jakonové hľuzy, musí najskôr konzumovať malé množstvá, aby vedel, či mu tato potravina vyhovuje.

Ing. František Horvát vyštudoval  fytotechnický odbor na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre má vedomosti najmä z problematiky obilnín, strukovín, okopanín, špeciálnych plodín, liečivých rastlín. Horvát je autorom projektu Diazáhradka – pestovanie  a využívanie rastlín významných v prevencii a podpornej liečbe cukrovky – diabetes na ploche L1 počas Poľnohospodárskych a potravinárskych veľtrhov Agrokomplexu viac ako 10 rokov. Takto každoročne vystavuje dopestované rastliny inulínových plodín, najmä slnečnice hľuznatej (topinambura), jakona, špargle. Z iných plodín to boli napríklad kanadské čučoriedky, tekvica hokkaido, stévia.