Velestúr je vrch nachádzajúci sa v hlavnom hrebeni Kremnických vrchov. Leží vo výške 1 254,4 m n. m. južne od centrálnej časti pohoria a nesie titul pútnického miesta. Na severe susedí so Zlatou studňou a na západe so Smrečníkom. Pod južnými svahmi sa nachádza sedlo Tri kríže.

SONY DSCNa vrchole Velestúru leží andezitová skala, v ktorej sú vytesané runy, respektíve runové písmo. Spomína sa, že runy sú pravé a približne zo 4.storočia. Vytesaný štvorriadkový nápis na Velestúre objavil v roku 1864 kremnický archivár Pavel Križko. Runové písmo predstavuje v praslovančine vetu „Prebach silan of morave zrumich kremnitiu te turo a vsie grada, i be gode po turu dve ste osmdesát“, ktorú Križko po štyroch rokoch následne preložil do slovenského jazyka „Od severu prišiel Silan a rozbúral Kremnicu i Turovo a všetky hrady, i bolo rokov po Turovi dvestoosemdesiat“. Veles mal predstavovať slovanského Boha statku a Tur bolo meno slovanského Boha. Miesto je označené za kultové miesto, kde slovanskí kňazi obetovali svojim Bohom obete.

Neskôr bol tento údajný nápis, označený za falzifikát. Dohaduje sa, že runy mohol vytesať samotný Križko rok predtým, než bol uznaný za samotného objaviteľa. Podobné nápisy sa okrem Kremnických vrchov nikde neobjavili a  o Slovanoch nie je všeobecne známe, že využívali takéto písmo. Nápis ale ako zaujímavá atrakcia zotrval až do dnešných čias.

Z obce Malachov, cestou na Velestúr je studnička, pri ktorej je tiež runový nápis. Studnička bola okrúhla jama vytesaná v skale. Tú skalu dodnes nazývajú Dievčia skala. K skale a teda k studničke chodievali dievčatá čarovať, vidieť tvár svojich nastávajúcich a zažehnávať vodou neplodnosť.