Ideálnym miestom na oddych od rušnej atmosféry mesta je Špania Dolina – nádherná banícka obec, ktorá priam dýcha históriou. Preslávila sa nielen ťažbou medi. Známa je aj vďaka čipkárskej tradícii, ktorá sa tu zachováva dodnes. Špania Dolina bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry vďaka fascinujúcemu súboru historických stavieb.

Špania Dolina_04Značná časť medenej rudy, s ktorou obchodovali banskobystrickí mešťania, sa vyťažila práve v chotári Španej Doliny. Dnes sa tu už meď neťaží, prevádzku baní v obci zastavili v roku 1888. Banskú minulosť tu však dodnes pripomínajú obrovské haldy vyťaženej hlušiny nad dedinou, z ktorých je krásny výhľad na dominantný špaňodolinský rímskokatolícky kostol. Ten bol prestavaný v roku 1593 zo staršej románskej stavby a rozšírený v gotickom slohu. K tomuto krásnemu kostolíku vedie priamo z námestia kryté drevené schodište so 162 schodmi.

V rezervácii sa doposiaľ nachádza celkovo 78 pamiatkovo chránených obytných stavieb, väčšinou pôvodných baníckych domov. Banícku históriu obce pripomínajú aj rôzne šachty, štôlne či expozícia banskej techniky – lokomotívy s vagónikmi. Tie môžeme vidieť v tesnej blízkosti historickej budovy bývalej klopačky. Pôvodne renesančná budova baníckej strážnice a klopačky stojí na rohu námestia pri hlavnej ceste. Tento historický objekt pôvodne slúžil ako sídlo banskej správy a v jeho drevenej veži bolo umiestnené zvukové zariadenie „klopadlo“, ktorým sa zvolávali baníci do práce. V súčasnosti je táto budova zo 16. storočia útulným penziónom, v ktorom je umiestnená aj menšia expozícia baníctva a krásnej špaňodolinskej paličkovanej čipky.

Výroba paličkovanej čipky patrí k jednej z miestnych tradícií. V roku 1883 tu dokonca bola aj škola paličkovania. Výrobou takejto čipky si v Španej Doline privyrábali vdovy po baníkoch. Tradícia výroby čipky sa v obci zachováva dodnes najmä vďaka miestnym ženám a teší sa obľube zo strany mnohých turistov.

Pre obyvateľov Banskej Bystrice je obec ľahko dostupná, nachádza sa severne od Banskej Bystrice v Starohorských vrchoch. Odbočka do Španej Doliny je vzdialená len asi 4 km od mesta v smere na Ružomberok.

Približne dve hodiny trvá malý okruh okolím Španej Doliny po zelenej a červenej turistickej značke. Z tejto prechádzky sa vrátite na miesto, kde ste začali.