SONY DSCPustý hrad sa nachádza v juhozápadnej časti mesta Zvolen, nad sútokom Hrona a Slatiny vo výške 475 až 457 m n.m. Je to hradný komplex, ktorý je rozdelený na Dolný a Horný hrad.

Medzi nimi sa nachádza takmer 400 metrov dlhá spojovacia časť, ktorú pri Dolnom hrade tvorí 206 metrov dlhý múr. Celková rozloha zrúcaniny Pustého hradu je 7,6 ha. Svojou rozťahanou výmerou sa zaraďuje medzi najväčšie hrady na svete. Hovorí sa, že je väčší než Spišský hrad.

Hrad svojou architektúrou upozorňuje na stavbu pod vedením architekta zo západnej Európy, ktorý bol v službách uhorského kráľa Ondreja II., resp. Bela IV. Kráľovská obytná veža aj dnes udivuje svojimi rozmermi. Jej základ v exteriérovej časti disponuje rozmermi 19,8×19,9 metra a interiér zaberá plochu takmer 180 m2. Táto stavba z prvých desaťročí má múry hrubé 3,3-3,4 metra a vysoká bola najmenej 20-25 metrov.

Na hrad okrem chodníka vedie aj cesta prispôsobená na príjazd motorovým vozidlom. Turistickým chodníkom od mesta na hrad sa nachádza vyhliadka na mesto a okolie. Trasa je ľahko náročná s nízkym prevýšením. V interiéri hradu je dokonca vytvorených niekoľko ohnísk s lavičkami pre návštevníkov, ktoré sú kvôli bezpečnosti pod drobnohľadom.

SONY DSCVýskum a konzervovanie odkrytej architektúry na Pustom hrade už dvadsaťjeden rokov financuje Mesto Zvolen. Na nádvorí Dolného hradu boli počas archeologického výskumu pri západnej línii opevnenia potvrdené horizonty osídlenia z neskorej doby kamennej, doby bronzovej, laténskej a vrcholného stredoveku. Nevšedne zaujímavé sú keramické fragmenty bohato plasticky zdobenej 5000 rokov starej keramiky badenskej kultúry a torzá nádob z vrcholného stredoveku z 13. a 14. storočia. Nálezy v archeológoch utvrdzujú domnienku, že po dostavbe Zvolenského zámku v poslednej štvrtine 14. stor. sa králi preniesli práve tam, do pohodlia zámku, pričom Dolný Pustý hrad začal pustnúť a chátrať. V Dolnom hrade sa údajne nenašli žiadne archeologické nálezy z 15. stor.

V roku 2012 sa archeologický výskum koncentroval na odkrytie východnej a severnej steny kráľovskej obytnej veže na Dolnom Pustom hrade, ďalej na nádvorí Dolného hradu v blízkosti hlavnej vstupnej brány v západnej línii stredovekého opevnenia. Poslednou skúmanou plochou bol priestor brány v tzv. spojovacom múre.

Po výskume v roku 2012 je hradný pôdorys kompletne odkrytý a čaká na poslednú konzerváciu.