Malebná obec ponorená do svojich koreňov. Ticho a horský vzduch. Banská história. Túto atraktívnu zmes ponúka blízka obec, aj vďaka ktorej je Bystrica Banskou, Špania Dolina. A aj keď po stopách ťažby medenej rudy sa návštevníci nemôžu vybrať do takých hlbín ako kedysi, obec naďalej pracuje na tom, aby verejnosti ponúkla komplexnejší obraz o svojej banskej histórii. Ale v súčasnosti si môžete vychutnať napríklad tradíciu špaňodolinskej čipky. Zvuk drevených paličiek ešte z obce nevymizol.

Denná (Cisárska) štôlňa

Na námestí v Španej Doline je turistický rázcestník i niekoľko máp. Krásou okolitých lesov a základnými informáciami o banskej histórii sprevádza Malý banský okruh, ktorý môžete absolvovať aj s malými deťmi. Námestiu dominuje banícka strážnica – klopačka. V jej vežičke bolo umiestnené zariadenie, ktoré klopaním dreveným kladivom na vodorovnú dosku zvolávalo baníkov do práce. Pre deti je asi najatraktívnejšia Denná (Cisárska) štôlňa, len si nezabudnite zapnúť svetlo. Ráno sa pred ňou baníci pomodlili, predtým ako sa pobrali na svoje pracovné miesta. Banícky dom č. 65, ktorý je ďalšou zastávkou, predstavuje pôvodnú špaňodolinskú banícku architektúru z 18. storočia. Povyše je situovaná kaplnka. Ďalej sa okruh odkláňa od obce krátkym strmým stúpaním. Pred lesom pútajú pozornosť návštevníkov vyše dvestoročné lipy, ktoré sú vstupnou bránou do niekdajšieho banského revíru. Stúpanie je už miernejšie. Neďaleko ďalšieho informačného panela pri štôlni Mann na Fajtlovej sa nachádza aj drevený prístrešok. Ako v predchádzajúcej štôlni, aj tu tečie voda, ale dno zatiaľ nie je upravené tak, aby bol pohyb bezpečný ako v Dennej štôlni. Nasledujúca časť okruhu je veľmi príjemná. Prechádza cez naozaj pestrý les, ktorého život sa zdá ponechaný na samotné lesné spoločenstvo. Okruh následne prechádza haldou šachty Maximilián, ktorá vznikla ukladaním hlušiny zo šachty. Poskytuje výhľad nielen na obec Špania Dolina, ale aj na Kremnické vrchy. Z haldy vás značenie zavedie opäť do obce k rázcestníku Alžbetka, kde sa nachádza i informačný panel o šachte Maximilián. V tomto mieste môžete trasu ukončiť zostupom k námestiu, hlavne ak idete s menšími deťmi. Druhú časť môžete absolvovať inokedy, od tohto bodu.

Tajch Hurtica

Malý banský okruh pokračuje po rovinke cez les k ihrisku. Nachádza sa tu objekt šachty Ludovika, ktorý je jedným z najlepšie zachovaných objektov tohto druhu na Slovensku. Momentálne sa tu vykonávajú práce v rámci programu záchrany starého banského diela, zaistenia bezpečnosti a možno budúceho sprístupnenia aj podzemnej časti a unikátneho vodovodu pre turistov, objasnil pre BBonline.sk súčasný stav starosta Španej Doliny, Marián Slobodník. Práce momentálne nie sú v takom rozsahu, že by výrazne obmedzovali pohyb návštevníkov v tejto lokalite. Okruh ďalej pokračuje cez ihrisko a stáča sa opäť k obci. Ďalší z informačných panelov o stupe šachty Ludovika vám odhalí kolobeh, ktorým musí vyťažená ruda prejsť. Dokreslí tak predstavu o prepojení všetkých zastávok Malého banského okruhu, ktoré ste absolvovali. V okolí panela sa nachádzajú pôvodné haldy a les ukrýva ruiny banských technických budov. Okruh vás vráti k rázcestníku Alžbetka a popri Kostole Premenenia Pána zavedie k panelu o unikátnom banskom vodovode, ktorý začali budovať v 15. storočí a neskôr privádzal vodu až z Nízkych Tatier, spod Prašivej. Najpríjemnejšie posedenie v rámci okruhu poskytuje práve toto miesto – lavičky pri Tajchu Hurtica. Po zostupe k námestiu nasleduje už len posledná zastávka hneď oproti turistickému rázcestníku, Kaplnka Božieho hrobu z roku 1594.

Banícky orloj

Pokojným tempom trvá dospelým absolvovanie Malého banského okruhu vyše hodinu a pol. Turistický rázcestník uvádza čas dve a pol hodiny. Okruh je prístupný celoročne a to nielen individuálne, ale v prípade záujmu aj so sprievodcom. Z Banskej Bystrice sa do Španej Doliny môžete dostať aj peši. Turistický chodník vedie zo Sásovej cez Panský diel a sedlo Šachtička. Absolvovanie trvá približne tri hodiny.

Ďalšie poznávacie trasy: Špania Dolina – Katrenka – Piesky – Staré Hory (2:05 h), Špania Dolina – Dolný Šturec – Bunker Mor ho! – Staré Hory – tzv. Partizánsky chodník (4:05 h).

Iné zaujímavosti: banícky orloj, banský vodovod, Múzeum medi v budove obecného úradu (na objednanie), Múzeum paličkovanej čipky v penzióne Klopačka, Banícka krčma.

Prehľad všetkých tipov na víkend nájdete na: https://bbonline.sk/tag/tip-na-vikend/