Badínsky prales sa nachádza v Kremnických vrchoch, len desať kilometrov od Banskej Bystrice. Bol vyhlásený za chránené územie presne pred sto rokmi, v roku 1913.

Badínsky Prales CCNa Slovensku máme až 74 pralesov. Ten Badínsky bol ešte prednedávnom evidovaný pod miestnym názvom Kulisovo. Nedotknutá príroda pralesa má rozlohu viac ako 30 hektárov, z čoho ochranné pásmo tvorí plochu 23, 75 ha. Zem je tu krásne mäkká, vystlaná jemným machom a stromy mohutné. Obrovské jedle biele majú približne 400 rokov, výšku 46 metrov a ich obvod kmeňa presahuje 550 centimetrov. Od roku 1994 je Badínsky prales národnou prírodnou rezerváciou, pretože je pozostatkom prirodzených karpatských lesov. Patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. Biotop tvorí vzácna človekom len minimálne dotknutá už spomínaná jedľová bučina. Platí tu stupeň ochrany č.5, čo znamená, že do ekosystému prastarého lesa sa nesmie zasahovať (lámať konáre, zbierať plody, huby a pod.). Návštevník sa môže maximálne len prejsť vyznačeným lesným chodníkom pričom nesme porušiť pôvodný stav pralesa.

V pralese žijú chránené druhy zvierat ako rys ostrovid, fúzač alpský či mlok karpatský. Okrem nich tu hľadajú pokoj aj medveď hnedý, mačka divá, kuna lesná, vlk dravý a v dutinách stromov sa dajú vzhliadnuť aj sovy a ďatle.

K náučnému chodníku, ktorý je dlhý asi kilometer, sa dá dostať z obce Badín, odkiaľ je to k chodníku pešo asi šesť kilometrov lesnou cestou. Pred vstupom do pralesa sa nachádzajú informačné tabule. Žiaľ, do samotného pralesa je vstup povolený len špeciálnym exkurziám alebo s lesníckym sprievodcom. Prastarý pôvodný les navštívil v roku 2000 aj Princ Charles.