Jedinečná fasáda Thurzovho domu na námestí v Banskej Bystrici sa po desaťročiach dočká patričnej a odbornej obnovy. Banskobystrický samosprávny kraj na ňu vyčlenil viac ako pol milióna eur, budova je v správe Stredoslovenského múzea.

Stredoslovenské múzeum začalo vďaka finančnej podpore svojho zriaďovateľa, Banskobystrického samosprávneho kraja, s obnovou fasády Thurzovho domu. Tento jedinečný solitér námestia SNP patrí k najvýznamnejším pamiatkam v Banskej Bystrici. Sídli v ňom Stredoslovenské múzeum (SSM), preto je verejne prístupný aj pre verejnosť. Finančné prostriedky vyčlenené na aktuálnu obnovu fasády presahujú sumu pol milióna eur, investičná akcia bude financovaná z kapitálových zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja. Práce by mali byť podľa zhotoviteľa, ktorým je na základe verejného obstarávania firma Pamarch, ukončené najneskôr na jar 2021.

Pod dohľadom pamiatkarov

„Reštaurovať a obnovovať budeme s odbornou spôsobilosťou i pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu všetky tri fasády domu – tú známu s neodmysliteľnou nástennou výzdobou, smerujúcu do Námestia SNP, tiež aj  časť do záhrady ako aj tú do podbránia. Reštaurovanie sa uskutoční náročnými konzervačnými a rekonštrukčnými spôsobmi, zameranými na zachovanie umelecko-remeselných a výtvarných hodnôt,“ hovorí riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Okrem fasády SSM pristúpilo aj k rekonštrukcii podzemných priestorov, ktoré by v budúcnosti mali slúžiť aj na výstavné účely. Suterén domu ponúka zachované pôvodné autentické prvky stredovekého stavebníctva a architektúry. Investičná akcia je financovaná z kapitálových zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja. Na tieto účely bola vyčlenená suma vo výške 200 000 eur.

„V rámci tejto konkrétnej rekonštrukcie pôjde o sanáciu vlhkosti suterénnych priestorov, tým pádom aj sanáciu vzlýnavej  vlhkosti pre celý Thurzov dom.  Práce sa dotknú vnútorných obvodových stien, podláh, klenieb, systému odvetrania priestorov, dôjde k rekonštrukcii elektroinštalácií, kanalizácie, tiež obnovíme nevyužívané a poškodené schodisko do suterénu z vnútorných priestorov prízemia domu. Odstránené budú nevyhovujúce stavebné úpravy suterénu zo 70-tych rokov 20. storočia,“ upresnil Marcel Pecník.

Strategické rozhodnutie

„Stredoslovenské múzeum  je pre náš kraj nielen najväčším,  ale plní aj metodickú funkciu. Ako jeho zriaďovateľ sme preto prijali strategické rozhodnutie podporovať jeho rozvoj rovnako, ako to robíme aj smerom k ďalším našim organizáciám. Podarilo sa nám opätovne verejnosti sprístupniť Matejov dom a veľmi ma tešia zmeny, ktoré sa dejú nielen zvonka, ale aj vo vnútri Thurzovho domu,“ povedal Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

„Desiatky rokov chátral tento skvost v srdci Banskej Bystrice a konečne po rokoch sme dokázali túto nádhernú historickú budovu začať rekonštruovať. Verím, že sa práce podarí zrealizovať v stanovených termínoch a na Námestí pribudne ďalšia vynovená fasáda“, doplnil podpredseda finančnej komisie BBSK Martin Turčan.

Stredoslovenské múzeum plánuje pritom v inováciách pokračovať aj naďalej. V roku 2019 bol vypracovaný projekt novej stálej expozície pre Thurzov dom na 2. a 3. nadzemnom podlaží.

„Projekt bol spracovaný na základe požiadavky po modernej, interaktívnej, ale odborne založenej expozícii, ktorá bude prezentovať najvýznamnejšie míľniky histórie samotného domu, mesta, kraja, ale aj so zaujímavými presahmi za ich hranice. Čerpať pritom bude z bohatých zbierkových fondov múzea. V prípade realizácie sa tak do tohto výnimočného domu v centre mesta pod Urpínom vráti po dlhých rokoch chýbajúca stála muzeálna expozícia,“ uzavrel riaditeľ SSM.