Počas života sa vedome aj nevedome ocitla v rôznych vzťahoch. Aj vďaka tomu rozumie, čím si prechádzajú ľudia, ktorí sa s dôverou na ňu obracajú. Je matkou, dcérou, partnerkou aj kamarátkou a veľa času venuje svojmu osobnému rozvoju. Vzťahová terapeutka a terapeutka Access Bars, ale aj Profikamarátka Slavka Kmeťová pôsobí v Banskej Bystrici, no klientov má po celom Slovensku, ale aj za hranicami našej krajiny.

O vzťahoch k sebe samému, partnerom, rodičom či deťom by sa dalo rozprávať nekončene dlho. Aj o tom, ako vnímať jeden druhého a snažiť sa porozumieť. V našom rozhovore sa však predovšetkým zameriame na ženskú a mužskú energiu. Aká je, ako ju využívať a najmä na to, ako všetko so všetkým v konečnom dôsledku súvisí.

Kým si rozdelíme energiu na mužskú a ženskú, poďme sa najskôr pozrieť na to, ako energia človeka vzniká. Získame ju pri narodení alebo nám ju do vienka vložili naši rodičia?

Energia je všetko okolo nás. Je v počítači, aute, pere, stole… Všetko je energia. My sa s ňou už narodíme. Bez energie by sme tu vôbec neboli. Je to hybná sila, vďaka ktorej existujeme.

Kto alebo čo našu energiu v priebehu života formuje?

S istými predispozíciami sa už narodíme, ale výchovou a prostredím sme veľmi ovplyvňovaní. V jadre máme to svoje pôvodné nastavenie, ktorým je láska a radosť, no prostredím, okolnosťami a výchovou sa mení na to, čo môžeme pozorovať. Rodíme sa s bezpodmienečnou láskou voči všetkému. Nerozlišujeme dobré a zlé, pekné a škaredé. Toto nás naučia rozlišovať rodičia a ľudia, s ktorými vyrastáme. Tým všetkým sme ovplyvnení a podľa toho sa správame. Vedome, či nevedome.

Dá sa jednoznačne povedať, že existuje čisto ženská a čisto mužská energia?

Samozrejme áno. Ale bez spolupráce oboch energií, bez toho aby boli v súlade, nevieme plnohodnotne fungovať. Keby ženy boli iba v ženskej energii, nevedeli by sa rozhodovať ani konať. Mali by síce nápady, ale nezrealizovali by ich, nič by sme nedokončili. A ak by muž bol iba v mužskej energii, bol by v neustálom výkone, riešil by nejaké výzvy, hnal by sa za niečím, ale nemal by nápady čo robiť a zmysel pre koho to robiť.

Ženská energia sa prejavuje v človeku jemnosťou, ladnosťou, romantikou, ale aj potrebou, o niekoho sa starať. Je to tak?  

Áno, presne tak. Žena je oveľa viac empatická, emotívnejšia, láskavá, má lepšiu intuíciu. Na druhej strane je aj oveľa viac premenlivá, na rozdiel od muža. Je to dané ženskou cyklickosťou, menštruačným cyklom. Pre ženu je oveľa prirodzenejšie obetovať sa pre rodinu. S týmto nastavením sa už rodíme. Vieme, že ak chceme byť matky, na nejaký čas niečo obetujeme, aby sme sa nimi stať mohli. Je to v poriadku, ale nesmie to prerásť určitú hranicu. Nesmie to byť sebaobetovanie sa na úkor seba v prospech ostatných. Energiu matky v sebe máme bez ohľadu na to, či deti máme alebo nie. Je to starostlivosť, obetavosť, láskavosť, tiež poučovanie a vychovávanie.

Čo je typické pre mužskú energiu?

Mužská energia je orientovaná na cieľ, má rada výzvy, nebezpečenstvo, je logická a kontroluje. Je analytická, rozhodná  a statická. Je agresívnejšia, pretože úloha muža je chrániť.

Potrebuje žena mužskú energiu a naopak muž tú ženskú?

Samozrejme. Rodíme sa s oboma energiami. Muž city má. Vie byť nežný, láskavý. Skúste mužovi dať do ruky bábätko. Rozcíti sa a znežnie. Ak manželka odíde na víkend preč, je schopný sa o všetko postarať alebo zabezpečiť, aby postarané bolo. Žena má zas v sebe prirodzenú rozhodnosť, dokončuje veci, vie analyzovať, je schopná zabezpečiť všetko aj bez muža. Problém je, ak to robí aj vtedy, keď muža má a nedá mu priestor na realizáciu, ale preberá jeho rolu. Potom sa energie miešajú. Žena je v mužskej energii a muž v ženskej. Nie sú v rovnováhe, čo robí neporiadok vo vzťahu a vznikajú vážne konflikty.

Zaujímavé môže byť zladenie týchto dvoch energií.

Zladenie týchto energií je najideálnejšie. Osobne ho považujem za veľmi dôležité nielen pre partnerské vzťahy, ale pre vzťahy všeobecne. Keď máme svoje vnútorné energie v rovnováhe, nikto nám nič nezrkadlí, necítime sa nevidení, nepovyšujeme sa a ani sa neponižujeme. Vidia to aj ľudia v našom okolí a cítia sa pri nás dobre, lebo nevyžarujeme žiadne napätie a ani vnútorný  boj.

Nazrime bližšie do vzťahov. Prečo je potrebné vedieť, ktorá energia u partnera prevyšuje?

Aby sme ich dali do rovnováhy. Keď sme v rovnováhe, vieme prirodzene reagovať podľa potreby a situácie.

Ako by to malo s energiami u muža a ženy vyzerať pri ideálnom nastavení?

Prirodzené je, aby žena bola v ženskej energii a muž v mužskej. Muž vedie, žena nasleduje. Momentálne je to skôr naopak, a to vzťahy narúša. Ženy sú unavené z toho, že sú na všetko samé. Riadia vzťah, rodinu, deti, prácu a muži sa cítia vykastrovaní, lebo ich zdanlivo nikto nepotrebuje a nevedia sa zaradiť. Pramení to z nedôvery žien v mužov. Boli sme sklamané, bolo nám ublížené, a tak sa radšej o všetko postaráme samé, ako by sme to nechali na niekoho, kto už sklamal. Hoci to nebol aktuálny partner, podvedomé nastavenie je také, že nedôverujeme, lebo je to muž.

Cítia to rovnako aj muži?

Muži to majú podobne. Od malička počúvajú, akí majú byť, ako majú všetko zvládnuť a neplakať. Cítia sa byť nedostatoční, lebo už veľakrát zlyhali. A pritom… Energie sa môžu v rôznych situáciách meniť. Niekedy je žena tá rozhodnejšia, inokedy muž. Dôležitá je vnútorná vyrovnanosť, lebo ak aj žena musí riešiť niečo mužské, nedáva to mužovi najavo pohŕdaním, pýchou alebo dešpektom, nakoľko si uvedomuje, že vo veľa situáciách je to opačne. Muž má vo vzťahu svoju úlohu a žena svoju. Žena inšpiruje a muž koná. Muž postaví dom, žena z neho spraví domov. Muž chráni priestor, žena ho napĺňa harmóniou a láskou. To je spolupráca. Naozaj je ale veľmi dôležité uvedomiť si, že máme obe tieto energie v sebe. A ako spolupracujú v našom vnútri, tak sa to prejavuje aj vo vonkajších vzťahoch. Keď si to dá do rovnováhy jeden z partnerov, upraví sa to aj u druhého. Väčšinou je to žena. Je nositeľkou energie lásky aj vzťahu. Práve vďaka ženskej premenlivosti a emocionalite to majú viac v rukách ženy, nie muži.

Kto chce pociťovať viac empatie voči druhému a porozumieť, nájde si spôsob ako na to. Jedným z nich môže byť aj určitá forma školenia, programu, ktorý sa zameriava práve na energie a schopnosť, pracovať s nimi.

Áno. Toto je prirodzená súčasť všetkých terapií, kde pracujeme s vnútorným svetom. Postaviť sa do svojej skutočnej sily tak, aby aj partner alebo okolie mohlo byť vo svojej sile. Bez boja a manipulácie. S láskou, súcitom a porozumením. Sú to praktické cvičenia, kde klient odchádza s tým, že vie ako na to aj bez mojej pomoci. Ak mi niečo v živote nefunguje, netreba to vnímať ako zlyhanie alebo nedostatočnosť. Keď neviem, tak sa poradím. Ani ja si auto neopravujem sama. Neznamená to, že som horšia ako automechanik. Je to spolupráca. On vie niečo, ja viem niečo a takto tvoríme celok.

Akú formu podpory u vás môžu nájsť vaši klienti?

Pre ženy práve tvorím online program, kde sa venujem ženským aj mužským archetypom, cyklickosti a sexualite tak, aby to bolo použiteľné v praxi, a to bez ohľadu na to, či práve teraz partnera mám alebo nie. Ide o spoznanie seba samej a schopnosti pracovať so svojou energiou. Tiež vedieť prečo sa niekedy správam, ako sa správam a na tomto základe lepšie pochopiť a spoznať aj ostatných. Program bude spustený v septembri tohto roka. A okrem tohto pripravovaného prebiehajú aj iné programy a s klientmi pracujem tiež individuálne formou konzultácií a seminárov.

V každom z nás je potenciál energií oboch pohlaví. Má to hlboký biologický základ, ktorý má súvis s mužskými a ženskými hormónmi. To všetko sa na nás odráža fyzicky, ale aj psychicky. Zjednotenie mužskej a ženskej polarity tak našu osobnosť dovedie k celistvosti a úplnosti a naše telo tým získava potrebnú rovnováhu, čím sa upevňuje naše zdravie. A zdravie je to najdôležitejšie.