Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uznal časť námietok, ktoré voči podmienkam tendra vzniesol banskobystrický výrobca zbraní.

Jaroslav Kuracina. Ilustračné foto: VÚC BB

Verejné obstarávanie, v ktorom chce Ministerstvo vnútra nakúpiť pištole v hodnote 8,415 milióna eur, nemalo férovo nastavené podmienky a diskriminovalo časť uchádzačov. Skonštatoval to Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý uznal šesť z dvanástich námietok doručených banskobystrickým producentom pištolí.

Úrad uznal, že požiadavka, aby uchádzači predložili k ponuke aj príslušenstvo (tlmič, lampu, laserové značkovače) nesúvisí s predmetom obstarávania, a preto musí byť táto požiadavka vypustená. Taktiež uznal, že špecifikácia rozmerov zbraní presne na milimetre pôsobí diskriminačne a vyraďuje značnú časť uchádzačov zo súťaže. Rovnako musí byť z podkladov vypustený bod o predložení verzie Simunition v modrej farbe na 9mm náboj FX, keďže ani táto podmienka podľa úradu nijak nesúvisí s predmetom obstarávania. Obstarávateľ musí navyše presnejšie špecifikovať spôsob hodnotenia jednotlivých technických parametrov a taktiež vypustiť bod, ktorý požaduje, aby bola zbraň zavedená v policajných zboroch minimálne dvoch krajín NATO.

Naopak úrad vyhodnotil ako neopodstatnenú námietku voči požiadavke, aby obrat uchádzača za posledné tri roky dosiahol minimálne 13 miliónov eur. Rovnako zamietavo sa postavil k spochybneniu ceny ako jediného kritéria pri vyhodnocovaní ponuky, keď navrhovateľ žiadal, aby sa posudzovala aj dostupnosť a cena servisu, či vplyv na národné hospodárstvo.

Obstarávanie na nákup pištolí pre policajný zbor sprevádza od jeho vyhlásenia kontroverzia. Banskobystrický konštruktér pištolí Jaroslav Kuracina už pred rokom upozorňoval, že existuje silná loby zahraničného výrobcu. Po zverejnení súťažných podmienok sa nechal počuť, že proti podmienkam obstarávania sa budú brániť, keďže diskriminujú väčšinu uchádzačov. Napriek týmto upozorneniam ministerstvo tvrdilo, že súťaž je a bude transparentná.