Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý sa konal v novembri minulého roka v Bratislave, priniesol opäť niekoľko zaujímavých titulov odzrkadľujúcich pestrosť sveta a ľudí žijúcich vôkol nás. Vo výbere, ktoré tento týždeň uvidia diváci v kultúrnom centre Záhrada, sa vyskytujú najmä tituly, v ktorých oko kamery nielen sníma, ale aj pátra.

Tematicky je dvojdňová prehliadka rozdelená na dve sekcie. Prvá – štvrtková (20.3.) časť sa zaoberá súčasnými problémami školstva. Pohľad z ľudsko-právnej stránky ponúkne film Špeciálna integrácia (17:30), v ktorom režisér Jozef Banyák skúma dôvody segregácie rómskych detí na Východnom Slovensku. Vo filme Jara Vojteka Pánovi učiteľovi – Doddy a Juraj (18:30) zas spoznáme dvojicu učiteľov, ktorých nebavia konvenčné metódy a ku študentom/študentkám pristupujú vlastným spôsobom.

Na oba dokumenty nadviaže večerná diskusia na tému Nové formy učenia (sa) (19:45), v ktorej budú hostia Juraj Droppa (ZŠ Škola u Filipa, Banská Bystrica), Maroš Balog (kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) a hostka Ingrid Kosová (o.z. Quo Vadis) rozprávať o vlastných skúsenostiach s riešením problémov, ktoré sa stali motívmi premietnutých filmov.

jeden svet festival banska bystrica

Na úvod piatkového program (21.3.) sa opäť vrátime k školskej téme, avšak z opačného konca katedry. Vo filme Skutočná sociálna sieť (16:00) budeme totiž svedkami odhodlaného protestu študentov/študentiek proti zvýšeniu školného vo Veľkej Británii. Druhou témou Jedného sveta budú súčasné úskalia viery. Premietneme si úspešný dokument Ivicy Kúšikovej Súď ma a skúšaj (17:30) o živote mníšok a represiách ženských reholí v 50. rokoch. Na najväčšiu minuloročnú cirkevnú otázku bude reagovať český film Petra Minaříka Arcibiskup s ľudskou tvárou (18:45).

Do diskusie o dnešnom ponímaní viery, jej formách a spätosti s cirkvou v nasledujúcej diskusii (19:45) bude uvažovať Daniel Pastirčák,  spisovateľ a kňaz Cirkvi bratskej a Viera Dubačová, divadelná režisérka a občianska aktivistka. Festivalový program Jedného sveta v Banskej Bystrici uzavrie afterparty (21:30) s DJ Covalentom, ktorý príde zahrať až z ďalekého Spojeného kráľovstva a DJ Logom, členom známej elektronickej formácie Ear Drum Kru.

Prehľad programu festivalu

štvrtok, 20. marec 2014
17:30 film: Špeciálna integrácia
18:30 film: Pánovi učiteľovi – Doddy a Juraj
19:45 diskusia: Nové formy učenia (sa)

piatok, 21. marec 2014
16:00 film: Skutočná sociálna sieť
17:30 film: Súď ma a skúšaj
18:45 film: Arcibiskup s ľudskou tvárou
19:45 diskusia: Viera v ponímaní dneška
21:30 afterparty: DJ Covalent (UK) & DJ Logo (SK)

Vstupné:
Jednorazové vstupné (film/afterparty) – 2 euro
Permanentka (všetky filmy + afterparty) – 8 euro
Vstup na diskusie je voľný!

Partnermi festivalovej prehliadky sú Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Človek v ohrození, o.z. a Bankobystrická univerzitná skupina Amnesty International.