Počas celej divadelnej sezóny 2016/2017 Divadlo Štúdio tanca pracovalo na ambicióznom projekte Tanec v laviciach, ktorý vznikol s cieľom preniesť divadlo a súčasný tanec do základných škôl. 

S končiacou sezónou sa prvé etapy projektu uzatvárajú a všetci zapojení žiaci túžobne očakávajú vyhodnotenie. Aj napriek náročnosti a časovému vypätiu harmonogramu školského roku a vďaka podpore mesta Banská Bystrica sa podarilo osloviť s projektom všetky základné školy v Banskej Bystrici a mnohé z nich do projektu zapojiť.

„Po ukončenej prvej etape, ktorá sa odohrávala v priestoroch tried, sme mali za sebou 33 vyučovacích hodín v 6 základných školách v Banskej Bystrici a Vlkanovej, to bol pre nás spolu s reakciami detí veľký úspech,“ ponúka zhrnutie prvej etapy Anna Krnáčová, odborná manažérka divadla.

Autorkou konceptu projektu Tanec v laviciach je Katarína Zagorski, ktorá ho do slovenských lavíc priniesla na základe skúseností svojej sedem ročnej praxe vyučovania tanca na základných školách v Írsku.

Cieľom projektu je aktivovať deti k spoznaniu tanca formou pre deti zaujímavou i poučnou. Zatiaľ čo v prvej fáze navštevovali tanečníci žiakov priamo v triedach, v druhej fáze pozvali tanečníci deti do prostredia divadla, kde spoznali priestor, kde sa súčasný tanec tvorí, chod divadla a navštívili predstavenie Pastierka vlkov.

„Súčasťou projektu a zároveň jeho výstupom sú krátke eseje, o ktoré sme žiakov po návrate z divadla požiadali. Z tých chceme vybrať tie najkrajšie a ich autorov odmeniť. Čaká nás neľahká úloha, lebo deti pre nás pripravili krásne a originálne práce,“ dodáva Anna Krnáčová.

Výsledky súťaže budú známe v stredu 14. júna, kedy umelecký tím pred predstavením Pastierka vlkov prečíta víťaznú prácu a odmení autora vecnou cenou. Začiatok predstavenia je o 17. hod. Všetky práce, ktoré deti a ich pedagógovia do divadla priniesli, budú pri tejto príležitosti slávnostne zverejnené vo foyer divadla.