Serena Balivo in L'inferno e la fanciulla 2Kultúrne centrum Záhrada dáva dlhodobo vo svojom programe priestor divadelným projektom, ktoré by do Banskej Bystrice asi inak nezavítali. Inak tomu nebude ani vo štvrtok, kedy bude záhradná sála vyhradená talianskej monodráme Peklo a dievčatko.

Predstavením, ktoré vzniklo v spolupráci režiséra Marianna Damacca a herečky Sereny Balivo sprevádza postava surrealistického dievčatka, ktoré putuje do pekla. Nie do toho, kde sa schádzajú previnilé duše, ale do toho, ktoré je súčasťou našich každodenných životov. Jedná sa o cestu hľadania vlastnej dospelosti, konfrontáciu jej nádejí a očakávaní s reálnymi ťažkosťami a sklamaniami. Strach a odpor voči autoritám, objavovanie negatívnych citov, hnevu, to všetko privádza ústrednú a jedinú postavu k zisteniu, že reálne peklo sa skrýva kdesi oveľa bližšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Dá sa povedať, že Peklo a dievčatko je svojským manifestom posledných generácií, pre ktorých je téma prekročenia prahu dospelosti veľmi zložitou otázkou.

Predstavenie sa koná vo štvrtok 27. novembra 2014, o 19. hodine. Centrum nezávislej kultúry Záhrada ho uvádza v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave.