Organizátori pripravovaných protestov tvrdia, že občan nepotrebuje žiadnych prostredníkov k vládnutiu. Požadujú priamu demokraciu, pritom súčasná spoločnosť nevie využiť ani tie nástroje moci, ktoré jej dáva k dispozícii súčasný systém.

Ilustračné foto: I. Golembiovský

Skupina prezentujúca sa pod heslom „Berieme si späť svoju krajinu“ vychádza z idealistickej predstavy, že zmenou systému možno dospieť k lepšej spoločnosti. Neuvedomuje si, že nie systém, ale spoločnosť sama je príčinou toho, ako sa politici chovajú a spravujú túto krajinu. Politické špičky nespadli z neba, ale boli zvolené v demokratických voľbách. Róbert Fico dostal 762-tisíc prednostných hlasov, Róbert Kaliňák 485-tisíc, Ján Figeľ 104-tisíc, Ivan Mikloš 56-tisíc a Mikuláš Dzurinda 27-tisíc hlasov. Títo ľudia sú v politike dlhodobo a napriek tomu sa opierajú o silný mandát, ktorý im vložili do rúk tisíce voličov.

Zmenou systému by organizátori protestov nedosiahli lepšie spravovanú spoločnosť. Väčšina občanov nemá záujem vstupovať do rozhodovacieho procesu a participovať na moci. Nezaujíma sa o možnosti kontroly svojich volených zástupcov.

Kto, napríklad aj z radov organizátorov sobotňajšej demonštrácie, sa zúčastnil na verejnom prerokovaní rozpočtu mesta Banská Bystrica? Kto sa zúčastnil na verejnom zhromaždení, kde sa zbierali pripomienky k vzhľadu Námestia SNP? Koľko z nich sa v tomto roku zúčastnilo zasadnutia občianskej rady, komisií mestského zastupiteľstva alebo samotného zasadnutia mestského zastupiteľstva? Banská Bystrica je ukážkou toho, čo sa stane, keď vytvoríte občanom ideálne podmienky na kontrolu a ovplyvňovanie moci, ale tento nástroj nemá kto využiť. Kto sa sem-tam pozrie do zmlúv a faktúr mesta, nedajbože mestských obchodných spoločností?

Môžeme tu rozpúšťať parlamenty, zoštátňovať strategické podniky. Aj keby sa to udialo, aj keby sme zmenili systém, opäť by sa k moci dostali, a verejné rozhodnutia ovládali, tí istí, čo doteraz.

V novembri 1989 sme si vyštrngali demokraciu, ale doteraz nevieme, čo s ňou robiť. Zmena v tejto spoločnosti nastane iba vtedy, ak si uvedomíme, že nepríde žiadny mesiáš, ktorý nás spasí. Že nám nepomôže žiadny vodca, ani rýchle zázračné riešenie. Jediným riešením je začať od seba a konečne zobrať moc do svojich rúk. Začať sa zaujímať o veci verejné, využívať všetky prostriedky kontroly moci a v prvom rade ísť morálnym príkladom pre ostatných. Nájsť v sebe občiansku statočnosť, postaviť sa proti klientelizmu a korupcii. Nebrať, čo nie je moje a nevyužívať zraniteľnosť druhých.

Protestné zhromaždenie na námestí môže dobre slúžiť k prejaveniu nespokojnosti a upozorneniu na konkrétny problém. No pokúšať sa meniť systém z rečníckych tribún je strata času a energie. Tú nech radšej všetci zúčastnení a organizátori vložia do využitia tých nástrojov moci, ktoré máme k dispozícii už teraz. Je to cesta prácnejšia, monotónnejšia a dlhodobá, ale prinesie svoje výsledky. Všetko je v našich hlavách, preto konečne zoberme túto krajinu späť do svojich rúk.