Už túto stredu 30. augusta o 17-tej hodine predstaví dvojica reštaurátorov – Jozef Dorica a Miroslav Slúka klenot domu číslo 4 z Námestia SNP – vzácnu Zelenú sieň, ktorá viackrát rozhodla o osude Thurzovho domu. Súčasne návštevníci podujatia spoznajú aj ďalšie výnimočné diela, ktorým po druhý raz vdýchli život šikovné ruky reštaurátorov.

Žiadny človek neprežije tak dlhý a na udalosti bohatý život ako historické stavby, či dobové predmety. Medzi takéto pamiatky bez pochyby patrí aj architektonický skvost renesančného banskobystrického námestia, dom s číslom 4 – Thurzov dom. Budova nesie názov po jej najslávnejšom majiteľovi – Thurzovi. Až do roku 1546 bola sídlom najmodernejšej hospodárskej thurzovsko-fuggerovskej ťažiarskej spoločnosti, ktorá ovládala trh s meďou v celej Európe.

„Súčasťou meštianskych domov v 15. storočí boli neraz aj zelené siene. Zelenú sieň v Thurzovom dome však môžeme rozsahom zachovanosti smelo zaradiť medzi skvosty v celej strednej Európe,” zdôrazňuje jedinečnú hodnotu Thurzovho domu riaditeľ Stredoslovenského múzea Roman Hradecký. Zelená sieň sa nachádza na prízemí Thurzovho domu. Jej výnimočnosť podčiarkuje aj valená klenba a fresky z druhej polovice 15. storočia, ktoré okrem rastlinných motívov dotvárajú aj tie figurálne.

V rokoch 2005 až 2007 sa v Zelenej sieni uskutočnili komplexné reštaurátorské práce pod dohľadom renomovaného reštaurátora Jozefa Doricu s cieľom zachrániť vzácnu freskovú výzdobu. Reštaurátorský tím, ktorého členom bol aj vyhľadávaný reštaurátor Miroslav Slúka použil na Slovensku po prvý krát nový technologický postup čistenia stien.

Vďaka využitiu najmodernejších reštaurátorských postupov sa podarilo klenot Thurzovho domu zachrániť a v roku 2007 získalo Stredoslovenské múzeum za záchranu Zelenej siene cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii obnova – reštaurovanie a súčasne bolo ocenené Ministerstvom kultúry SR Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2006.

Do tajov reštaurátorského kumštu zasvätia návštevníkov Stredoslovenského múzea už túto stredu v Thurzovom dome poprední slovenskí reštaurátori – Jozef Dorica a Miroslav Slúka.