Primátor sa nestotožňuje s textom na pamätnej tabuli. Podľa neho zamlčuje významnú úlohu rumunskej armády pri oslobodzovaní Banskej Bystrice.

Počas rekonštrukcie banskobystrickej historickej Radnice na Námestí SNP bola zvesená pamätná tabuľa venovaná vojakom Červenej armády. I keď sú rekonštrukčné práce ukončené a Radnica je opäť sprístupnená, tabuľa chýba. O jej osud sa zaujímali poslanci väčšinového klubu v mestskom zastupiteľstve (SMER-SD, HZDS-ĽS, SNS), ktorí prostredníctvom interpelácií vyzvali primátora a Mestský úrad o znovu osadenie tabule. V odpovedi na poslanecký podnet Ladislava Topoľského cituje úrad postoj primátora Petra Gogolu, ktorý nepovažuje momentálne za vhodné tabuľu osádzať. Podľa Gogolu text na pamätnej doske zámerne zamlčuje úlohu rumunskej armády pri oslobodzovaní Banskej Bystrice. Túto záležitosť konzultoval aj s veľvyslancom J.E. Florinom Voditom a aj vzhľadom k plánovanému otvoreniu honorárneho konzulátu Rumunskej republiky by podľa neho bola inštalácia tabule diplomatickým faux pas.

Znovu osadenie žiadal v interpelácii aj poslanec Daniel Karas. Ten by chcel, aby sa tabuľa vrátila na pôvodné miesto do osláv výročia SNP. Rád by pri príležitosti jej obnovenia pozval aj ruského veľvyslanca a vojenského atašé Ruskej federácie. Primátor Gogola však naďalej trvá na pôvodnom stanovisku.

Banská Bystrica bola oslobodená 25. marca 1945 jednotkami 4. rumunskej armády na čele s generálom Dascalescu a 40. sovietskej armády na čele s veliteľom generálom Žmačenkom. Oslobodzovacia operácia prebiehala z troch smerov, od Mičinej, Brezna a Zvolena. Padlých vojakov si na Námestí SNP každoročne pripomínajú predstavitelia mesta aj štátni predstavitelia.