V poslednú septembrovú nedeľu, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pred desiatimi rokmi vyhlásila za Svetový deň srdca, vyvrcholí na Slovensku už štvrtý ročník projektu MOST- mesiaca o srdcových témach.

Za projektom stojí Slovenská nadácia srdca v spolupráci so Slovenskou kardiologickou spoločnosťou. Jeho cieľom je informovanie verejnosti o závažnosti hlavných rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, ktoré výrazne vedú v rebríčku úmrtnosti. K známym a často opakovaným rizikám patria predovšetkým fajčenie, dlhodobý nezvládaný stres, nedostatok fyzickej aktivity, nezdravý spôsob stravovania, nadváha a obezita, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu.

Do aktivít v rámci projektu sa zapája aj slovenské verejné zdravotníctvo, banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nevynímajúc. „Najviac týchto aktivít bude práve v piatok 24. septembra. Naša poradňa zdravia bude v tento deň v Banskej Bystrici na dvoch miestach, kde sa koncentruje dostatočný počet ľudí – v hypermarkete Tesco od 10.00 do 17.00 h a v rovnakom čase aj v nákupnom centre Európa. Na automatickom analyzátore kapilárnej krvi – reflotróne, budeme vyšetrovať celkový cholesterol, merať krvný tlak, na základe výšky a váhy budeme vyratúvať BMI (Body Mass Index), percento telesného tuku, a Smokerlýzerom budeme tiež hlavne u fajčiarov merať obsah oxidu uhoľnatého,“ uviedla vedúca odboru podpory zdravia RÚVZ B. Bystrica MUDr. Silvia Kontrošová. Na podklade analýzy všetkých týchto údajov poskytnú občanom rady, ako optimalizovať tieto dôležité hodnoty zmenou stravovania a zvýšenou pohybovou aktivitou. Všetci, ktorí budú mať záujem, dostanú tiež edukačné materiály, zamerané hlavne na kardiovaskulárne ochorenia. Tých klientov, u ktorých zistia vyššie namerané hodnoty, pozvú na návštevu základnej Poradne zdravia na banskobystrickom RÚVZ, klientov z iných okresov pošlú do poradní zdravia v spádových oblastiach jednotlivých RÚVZ. V rámci Mesiaca o srdcových témach v septembri odborníci Poradne zdravia tohto úradu robili rôzne aktivity zamerané na problematiku kardiovaskulárnych ochorení aj v okrese Brezno. Výsledky celomesačných aktivít opäť zosumarizujú, analyzujú a zverejnia v médiách.