V sobotu 27. septembra 2014 sa mesto Banská Bystrica opäť zapojí do  Svetového dňa cestovného ruchu. Už 35. ročník sa bude tento rok niesť v duchu témy „Cestovný ruch a rozvoj komunít“.

Mesto Banská Bystrica si pre Banskobystričanov, ale aj svojich návštevníkov, tento rok  pripravilo prehliadky mesta a jeho najzaujímavejších pamiatok vrátane historickej budovy Radnice. Sprievodcovia Informačného centra budú pripravení sprevádzať históriou mesta aj imobilných návštevníkov a tiež deti zo sociálne slabších rodín, pre ktoré je pripravená špeciálna detská prehliadka hravou formou.

Podujatie vyvrcholí o 14. hod. slávnostným otvorením Komunitného centra na Robotníckej ulici, spojeného s Dňom otvorených dverí a možnosťou prehliadky centra pre širokú verejnosť.

den cestovneho ruchu