Vedeli ste, že Cikkerova znelka Slobodného slovenského vysielača bola inšpirovaná Marseillaisou? Tušili ste, že požiar, ktorý v roku 1761 zachvátil Banskú Bystricu, úplne roztavil cínové píšťaly organu v Kapitulskom kostole? Počuli ste, že vzácny Ľaliovník tulipánokvetý, národný strom štátov Tennessee a Indiana, rastie aj za evanjelickým kostolom, vo vstupnej časti cintorína v Lazovnej ulici?

Tieto a ďalšie zaujímavosti sa dozviete po prečítaní novej skladačky Znovuobjavené pamätihodnosti Banskej Bystrice. Bulletin s podtitulom: Fragmenty z histórie sú ozdobou každého mesta, vychádza v týchto dňoch v náklade cca tisíc kusov.

Skladačku vydalo grafické štúdio INAK s finančnou podporou mesta Banská Bystrica. K dispozícii bude (bezplatne) v Informačnom centre na Námestí SNP a do začiatku letnej turistickej sezóny vzniknú aj jazykové mutácie v angličtine a v nemčine (po 500 kusov).

Banskobystrická samospráva venuje veľkú pozornosť ochrane svojich pamätihodností a preto schválila Všeobecne záväzné nariadenie o ich evidencii, kde upravuje spôsob tvorenia a odborného vedenia zoznamov, určuje podmienky výberu a zápisu do registrov.

Zoznam pamätihodností mesta Banská Bystrica tvorí  register hmotných nehnuteľných pamätihodností (budovy, sakrálne objekty, cintoríny), register hmotných hnuteľných pamätihodností (pamätné tabule, pamätné knihy, listiny a pod.) a register nehmotných pamätihodností (osobnosti, pamätné dni, historické udalosti).

Skladačka znovuobjavených pamätihodností Banskej Bystrice popisuje šesť nehmotných pamätihodností a desať hmotných pamätihodností. Ide o výber zo Zoznamu pamätihodností, ktorý bol schválený v roku 2011. Zoznam je otvorený a je možné dopĺňať ho po posúdení podnetov od odbornej i laickej verejnosti.

Podrobnosti o keramických reliéfoch nad vchodmi bytových domov, o tabuľkách „Provereno min net“, o Banskobystrickom pochode z roku 1798 či o návšteve Jána Pavla II. v roku 2003, zachytené v novej skladačke pamätihodností, určite zaujmú každého, kto má k Mestu pod Urpínom blízko. Poďakovanie za vznik a zostavenie informačného materiálu patrí členom Komisie pre pamätihodnosti mesta, redakcii časopisu Permon, koordinátorke projektu Ing. arch. Danici Turčanovej a všetkým, ktorí sa pričinili o vznik tohto zaujímavého diela.

Mesto Banská Bystrica sa snaží odhaľovať svoje pamätihodnosti a približovať ich verejnosti aj sériou článkov v mestskom periodiku. V aktuálnom aprílovom vydaní Radničných novín nájdu čitatelia informáciu o listine mestských práv pre Banskú Bystricu vydanú uhorským kráľom Belom IV.